راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

اراده ستودنی
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخچه ایریسا ،سرگذشت ،کارکنان ،تصاویر

گر نداریم از شکر جز نام بهر --- این بسی بهتر که اندر کام زهر

ایراد گرفته اند که چرا از بزرگی دکتر عباسپور نوشته ام. و حتی فردی لجش گرفته که من ایشان را ستوده ام . این از خصوصیات من است که آدم های نمونه را خیلی دوست دارم و ابائی هم ندارم که از آنان در هر مجلسی به نیکی یاد کنم. خیلی ها حاضر نیستند شفاهی هم حرفی بزنند اما من کتبی مینویسم. بی عیب هم نداریم. و بی عیبی را هم نمی شناسم. آدمیان همه در معرض خطا و اشتباه هستند. بر پست قبلی نظریاتی نوشته شد که به عمد هیچکدام را پاسخ ندادم. و ایراداتی منطقی و بعضی غیر منطقی و تعدادی غرض آلود بر دکتر گرفتند که خود اگر لازم بدانند پاسخ میدهند. و آنگونه که قول داده بودم ادامه سرگذشت درس آموز زندگی دکتر را پی میگیرم....


 
پیاده روی در هوای آزاد
ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخچه ایریسا ،منابع انسانی ،تصاویر ،کارکنان

در این مدتی که برای وبلاگ مطلبی نوشته ام این مشکل ترین مطلبی است که در این هفته مینویسم. حتی انتخاب عنوان آن نیز برایم مشکل بود. میخواهم از مردی بنویسم که خود نویسنده است. بزرگ است و با بزرگان اهل ادب نشست و برخواست دارد. و مرا چه سزد که از مردی بنویسم که خود برای هر جمله ای که نوشته است ساعت ها فکر کرده است و هر داستان او را باید چند مرتبه بخوانی تا بتوانی آن را درک کنی. از کسی که انسان ها را خوب میشناسد و روحیات آنان را خوب میداند نمیتوان به آسانی نوشت. امید که گستاخی مرا ببخشد که اگر مینویسم ادای دینی است به ایشان و خدماتی که ایشان به ایریسا و راه ایریسا کرده است و اینکه او در کنار ما راه ایریسا را پیموده است و مرا ارادتی خاص به او است. حتی عنوان مطلب این هفته را از ایشان وام گرفتم  که نام  یکی از داستان های ایشان است در کتاب " پیاده روی در هوای آزاد". ادامه مطلب را بخوانیم  و با این مرد محترم بیشتر آشنا شویم.


 
پروژه فولاد خوزستان
ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخچه ایریسا ،تصاویر ،پروژه ها ،کارکنان

یکی از اهداف عمده تشکیل شرکت ایریسا گسترش دانش فنی ای بود که میلیون ها دلار برای آن هزینه شده بود و مدیریت وقت فولاد مبارکه نمیخواست این دانش و فن آوری در محدوده مبارکه باقی بماند. بلکه میخواست آن را نه فقط در حوزه فولاد بلکه در دیگر صنایع و سازمان ها گسترش دهد. و بنیانگذاران شرکت ایریسا به این هدف خود رسیدند، آنگاه که آقای مهندس عباس وردی نژاد مدیر عامل وقت فولاد خوزستان اعلام کرد:

 "ایریسا که پرسنل آن پیش تر در فولاد مبارکه بوده اند در حال انتقال تجربیات خود به دیگر شرکت ها همچون فولاد خوزستان هستند. زکات کارشان این بوده که آن را ارزان تر و با کارآئی مناسب انجام دادند."

و این پست ما مربوط است به پروژه فولاد خوزستان .....


 
تفاوت ها را بپذیریم.
ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخچه ایریسا ،کارکنان ،منابع انسانی ،نامه ها

اول. برایتان بگویم که هفته آینده از پروژه "فولاد خوزستان" مینویسم. بنابراین لطف کنید خاطرات خود و هر آنچه را که دلتان میخواهد از این پروژه برایم بنویسید. عکسهای دسته جمعی و مشکلات خود و پروژه و هرچه را که مفید میدانید برایم ایمیل کنید.

دوم. با درج پست "نامه یک ترک خدمتی" دوستی برایم یک نامه فرستاد که تکمیلی است بر آن نامه و لذا آن را هم در ادامه بخوانید...............


 
نامه یک ترک خدمتی
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخچه ایریسا ،سرگذشت ،کارکنان ،نامه ها

در شهریور امسال همکاری دیگر، ایریسا را ترک کرد. و دلایلی هم برای ترک خدمت خود داشت. اما آن دلایل ظاهر قضیه بود. و همه به نتیجه تصمیم ایشان نظر داشتند و کسی به دلایلی که منجر به آن تصمیم شده بود توجهی دقیق نداشت. با شناختی که از ایشان داشتم به دنبال دلایل اصلی ترک خدمت بودم. لذا ایمیلی برای ایشان فرستادم و تقاضا کردم دلایل ترک خدمت را بنویسد و ایشان وقت گذاشت و نوشت:........