راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

نگاهی بر یک نظر همراه یک پیشنهاد
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: کارکنان ،منابع انسانی ،امتیازات کار در ایریسا

در این  پست میخواهم به کالبد شکافی یک نظر بپردازم. نظری که یک نفر از خوانندگان داده است و نام خود را کارمند گذاشته است. ......


 
اسباب مسافرت
ساعت ٤:۳٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،تصاویر ،معرفی کتاب

مرا فرزندان زیادی است که هر یک را همچون جان دوست دارم. و حاضر نیستم که گرد ملالی برچهره هیچ یک بنشیند. از آنها به خوبی نگهداری میکنم و با هر یک خاطراتی دارم. بهتر است بگویم که اینها تنها فرزندان من نیستند بلکه معلمان و استادان من هستند که تا کنون زیاد به من آموخته اند و هر یک از آنها مونس تنهائی ام بوده اند و لحظات شیرینی را با آنها به سر برده ام. اینها کتاب های من اند......


 
آیا آفتی هست؟
ساعت ٧:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،قند خورده ها

هر چه به مغزم فشار می آورم که چی بنویسم، راه به جائی نمی برم. نوشتن انگیزه می خواهد و این انگیزه یا عشق است و یا نفرت. نه از عشق خبری هست و نه از نفرت. از کسی کینه و نفرت در دل ندارم که بخواهم بر علیه او بنویسم و در سنی نیستم که بخواهم عاشق سینه چاک ایریسا باشم. بلکه فقط ایریسا را دوست دارم  و به آینده اش می اندیشم.....