راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

مالیات حقوق
ساعت ٦:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: کارکنان ،تاریخچه ایریسا ،نامه ها ،امتیازات کار در ایریسا

به دنبال پست قبلی و مواردی که نوشته بودم نامه ای به دستم رسید که مفصل بود و توضیحی بود بر آنچه که من نوشته بودم. نامه ای که از ارسال کننده آن تشکر میکنم. و با کمی تغییر بخش هائی از آن را درج میکنم. و در پایان مطالبی از خودم مینویسم.......


 
یک نامه به زبان انگلیسی
ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: سرگذشت ،امتیازات کار در ایریسا ،کارکنان ،نامه ها

نامه ای از یک همکار به دستم رسیده است که اسم او را زیاد شنیده ام. حتمآ هم او را دیده ام ولی او را نمیشناسم. شاید هم هر گاه او را دیده ام اظهار ارادت کرده ام و اکنون اسم و شکل او را نمیتوانم تداعی کنم. این هم از عیب من است اما چه میشود کرد ،شما هم احتمالا به مشکل من دچار شده اید که ایریسا امروز بزرگ شده است و هر روز نیروهای تازه وارد میبینی و طوری شده است که دیگر ما قدیمی ها غریبه شده ایم و جوانها میگویند این پیرها دگر کیستند و در ایریسا چه میکنند؟ و این رسم روزگار است که این تازه واردان پیام میدهند که قدیمی ها کم کم به پایان خط نزدیک میشوند.....


 
دسا و پریسا
ساعت ٥:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: سرگذشت ،تاریخچه ایریسا ،منابع انسانی ،امتیازات کار در ایریسا

این پست توضیحی است بر بعضی مسائل و نه توضیح المسائل. که دومی کار من نیست بلکه کار حوزویان است و برای عامه نوشته میشود و نه متخصصین. من برای کارشناسان ایریسا مینویسم که هر یک خود یک کارشناس و تحلیل گر هستند. و قصدم این است که بعضی موارد را شرح دهم.