راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

سود واقعی در چیست؟
ساعت ٦:٤٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،تاریخچه ایریسا ،هیئت مدیره

به نام خدا. این پست را با نام خدا آغاز میکنم که هر کاری اگر با نام خدا آغاز نشود و برای خدا نباشد, عقیم است و بی نتیجه. و هر چیز نابود شدنی است مگر آنچه که رو به سوی خدا داشته باشد. و خالص برای رضای خدا باشد و قصد از آن خدمت باشد. نه خودنمائی و یا خدای ناکرده اهداف و یا اغراض شخصی....


 
نامه ای فوق العاده
ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: کارکنان ،منابع انسانی ،نامه ها

قرار کرده بودم که تا 50 کامنت بدستم نرسد, پستی نداشته باشم. اما چه میشود کرد وقتی دوستی نامه ای مینویسد و از من میخواهد آن را درج کنم. و میگوید این اختیار را هم دارم که نامش را بنویسم و نامه اش هم جالب است. لذا عنوان این پست زودهنگام را گذاشتم "نامه ای فوق العاده"....


 
فولاد خوزستان کارفرمائی با نمره بیست
ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: کارکنان ،امتیازات کار در ایریسا ،کارمند نمونه ،منابع انسانی

هر چند که از گلایه خوشم نمی آید. ولی واقعیتی است دردناک که هیچکدام از همکاران نگفتند که بالاخره ملاک ارزیابی آنها از کارفرمایان چیست. و کدامین کارفرما برایشان بهترین است و کدام کارفرما بهترین نیست....