راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

سلامت اساس سعادت
ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: کارکنان ،منابع انسانی ،امتیازات کار در ایریسا ،معرفی کتاب

"به طور کلی 90 درصد سعادت ما فقط مبتنی بر سلامت ماست. همه چیز در صورت وجود سلامت مایه لذت می گردد. برعکس , بدون سلامت , هیچ موهبت بیرونی نیست که لذتبخش باشد و حتی موهبت های ذاتی دیگر , خصوصیات ذهنی و خلق و مزاج در اثر رنجوری کاهش می یابند و بسیار ضعیف می شوند پس بی دلیل نیست که به هنگام دیدن یکدیگر نخست جویای سلامت هم می شویم و برای یکدیگر آرزوی سلامت می کنیم, زیرا سلامت برای سعادت انسان از هر چیز دیگر اساسی تر است."


 
خوشی ها و مصایب کار
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: سرگذشت ،معرفی کتاب ،منابع انسانی ،تصاویر

این بار می خواهم از"خوشی ها و مصایب کار" برایتان بنویسم. اما مشخصآً , نه خوشی ها و سختی هائی که در ایریسا وجود دارد که آن را همه کارکنان شاهدند و لمس می کنند و شاید به روزگاران آینده خودشان بنویسند. بلکه میخواهم به معرفی کتاب "خوشی ها ومصایب کار" اشاره ای داشته باشم....