راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

نامه ای از همکار همکار
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،منابع انسانی ،نامه ها

نامه ای به دستم رسیده است. آن نامه را “Hamkar Hamkar” برایم ایمیل کرده است. نویسنده, ده اصل را یاد کرده است که من بعضی از آنچه اصول می نامد را در بعضی از موارد قبول دارم و مورد تأیید صد در صد من نیست. ....


 
پول زیر پای فیل است.
ساعت ٦:٥۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،امتیازات کار در ایریسا ،پروژه ها

پدر بزرگ میگفت پول زیر پای فیل است ,آن را آسان به هدر ندهید. مقصود آن که , پول در آوردن سخت است و باید پای سنگین فیل را بلند کنی و ده شاهی را از زیر پایش برداری. این سخن مردان سختی کشیده و زحمت کشیده دوران گذشته بود و امروزه باید سیاست و کیاست و هنر آن را داشته باشی که فیل, خود پایش را بلند کند و شما به پول برسید....


 
با هم حرف بزنیم.
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،منابع انسانی ،امتیازات کار در ایریسا

در مقدمه کتاب "در ستایش گفتگ و گو" چنین آمده است : "میشل دومونتنی گفت و گو  را شیرین تر از هر آنچه ما در زندگیمان انجام میدهیم میداند و از این رو در گزینش میان از دست دادن قوه بینائی از یک سو و ناتوانی در گفتن و شنیدن از سوی دیگر , حاضر است بپذیرد که نابینا باشد , ولی از نعمت گفت و شنود محروم نماند."...