راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

بازنشستگان هم امید دارند و انگیزه میخواهند
ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،تاریخچه ایریسا ،منابع انسانی
 
ایریسا و چالش بازنشستگان
ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،تاریخچه ایریسا ،منابع انسانی
 
کارکنان ایریسا
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،تاریخچه ایریسا ،منابع انسانی

زیر کرسی نشسته ام و می نویسم. شب یلدای امسال اعضای خانواده به یاد قدیم ها افتاده و هوس کرسی کردند. من هم سریع برایشان یک کرسی علم کردم. از شب یلدا تا کنون کرسی ما بجاست....