راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

بارقه های امید با پنجمین مدیر عامل ایریسا
ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ بهمن ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،تاریخچه ایریسا

در ناامیدی بسی امید است. پایان شب سیه سپید است.

این قلم , قلم تملق و چاپلوسی نیست. بلکه قلم امید به آینده است. قلم کسی است که از نومیدی و یأس بیزار است. قلم کسی است که میخواهد ایریسا روز به روز شکوفاتر باشد. قلم کسی است که بر این باور است حتی در حال غرق شدن هم باید امیدوار باشد. امیدوار باشد که خدائی هست و کسی دست او را می گیرد و نجاتش داده و به ساحل نجات می رساند.....


 
نامه ای از یک دوست
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،نامه ها ،ادبیات(شعر)
 
یاد داشتی از یک دوست
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: هیئت مدیره ،سرگذشت ،کارکنان ،تاریخچه ایریسا

قصد نوشتن و انتشار مطلبی را برای 5 بهمن نداشتم. راستش را بخواهید حال و حوصله اش را نداشتم. موضوع دندان گیری هم نبود که برایش خود را به زحمت بیاندازم. تا این که یک دوست برایم یادداشتی فرستاد و من هم آن را برای شما درج کردم....