راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

تشویق وظیفه ماست
ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،کارمند نمونه ،منابع انسانی

در این پست میخواهم تشکر کنم. تشکر از آنانی که کار خود را دوست دارند. تشکر از آنانی که با جدیت به کار خود می پردازند. فرقی نمی کند که زن باشند یا مرد. فرقی نمی کند که در کدام واحد کار می کنند. ممکن است در بخش ستاد باشند یا در بخش صف. چه فرقی می کند؟....


 
مجمع عمومی شرکت ایریسا 26 اردیبهشت
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: هیئت مدیره ،سرگذشت ،منابع انسانی ،کارکنان

در یکماه گذشته هرچه با خودم کلنجار رفتم که چیزی بنویسم موفق نشدم. هیچ جوری نشد که نشد. روحیه و انگیزه اش نبود. و از طرفی ناراحت اینکه نظم خود در نوشتن را به هم زده بودم. و ناراحت از اینکه خیلی از دوستداران این وبلاگ را منتظر نگه داشته ام. گفته ام که هرگاه قصد داشته باشم که هرگز ننویسم شما را بی خبر نخواهم گذاشت و رسماً خداحافظی می کنم و ادامه راه ایریسا را به دیگری می سپارم.....