راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

به انسجام خانواده ایریسا بیاندیشیم.
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: کارکنان ،تاریخچه ایریسا ،امتیازات کار در ایریسا ،هیئت مدیره
 
آدمی و ذغال
ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،منابع انسانی

ذغال را روشن کرده ایم. ذغال را باد زده ایم. ذغال قرمز و داغ شده است. و حالا این ذغال اثر بخش است. و میتوان به خوبی از آن استفاده کرد. خواه درست کردن کباب باشد و خواه زدن یک بست......


 
دکتر بقائی سربلندی ایریسا و کارکنان را میخواهد.
ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سرگذشت ،تاریخچه ایریسا ،منابع انسانی ،نامه ها