راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

ساعت مچی
ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: کارکنان ،منابع انسانی ،تصاویر ،سرگذشت

به ساعت مچی خود نگاه میکنم. شما هم به ساعت مچی خود نگاه کنید. با آمدن گوشی های تلفن همراه که به ساعت دیجیتال مجهز هستند, اینچنین فکر می کردم که ساعت مچی از مد خواهد افتاد و دیگر کسی ساعت مچی بر دست نخواهد بست. اما من در اشتباه بودم...... 
حقیقت را بگوئیم تا راه حل پیدا شود.
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،منابع انسانی ،هیئت مدیره