راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

پرسیدم: e چیست؟
ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،تاریخچه ایریسا ،منابع انسانی

پرسیدم: e  چیست؟ و بر چند گونه است؟  در جوابم گفت که پنجمین حرف از مجموعه 26 حرف انگلیسی است که به دو شکل هم نوشته میشود. یکی را حرف کوچک نامند و به صورت e  نویسند. و دیگری را حرف بزرگ نامند و به شکل E نویسند....