راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

ایریسا و هلدینگ فولاد مبارکه
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سرگذشت ،تاریخچه ایریسا ،تصاویر ،هیئت مدیره

اگر کارمند ایریسا نیستید , خواندن این پست به شما توصیه نمیشود. بعید میدانم برای شما مفید باشد. اگر کارمند ایریسا هستید آن را با دقت بخوانید. و آنگاه همت کنید و نظر خود را هم بنویسید که سرنوشت همه ما و ایریسا به نظرات و اقدامات شما وابسته و نیازمند است. خواندن این پست بسیار حوصله میخواهد. شاید حوصله نکنید که تمام آن را یکباره بخوانید و مجبور شوید در دو یا سه نوبت آن را بخوانید. بعد هم که آن را خواندید باید زیاد فکر کنید. باید به فکر عمیق فرو روید و به آینده بیاندیشید. البته نوشته من کوتاه است ولی ضمیمه آن طولانی است....


 
من و دوربین پولاروید.
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سرگذشت ،تاریخچه ایریسا ،معرفی کتاب ،عمومی

آن موقع که نوجوان بودم هرگز فکر نمی کردم در آینده بخواهم از دوربین پولاروید و شرکت پولاروید برایتان بنویسم. راستش را بخواهید چند روز قبل کتابی فلسفی میخواندم و در آن اشاره ای به شرکت پولاروید شده بود که مرا هم به فکر دوران جوانی انداخت....


 
راه ایریسا نه این است.
ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،هیئت مدیره ،پروژه ها