راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

دفاع از بازرگانی متمرکز
ساعت ٧:۱٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سرگذشت ،تاریخچه ایریسا ،نامه ها ،کارکنان

پس از انتشار مطلبی با عنوان "بازرگانی متمرکز یا غیرمتمرکز" دو نامه از دو مدیر عالی رتبه به دستم رسید. یکی در دفاع از بازرگانی غیرمتمرکز و دیگری بازرگانی متمرکز. از آنجا که فعلاً سیاست بازرگانی متمرکز در حال اجرا است بر این شدم که نوشته های آن مدیر عالی رتبه را که در دفاع از بازرگانی متمرکز است برایتان درج کنم.....


 
نگذارید عرق بدن سرد شود
ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سرگذشت ،کارکنان ،تاریخچه ایریسا ،امتیازات کار در ایریسا

در آخرین ساعاتی که آماده می شدم تا پست خود را روانه فضای مجازی کنم دستنوشته ای از مدیری ارشد و محترم به دستم رسید. باید وقت می گذاشتم و آن را تایپ می کردم و بنابر اجازه ایشان بخش های دلخواه را منتشر می کردم. توضیحات آن مدیر ارجمند را در پست بعدی انتشار میدهم و حالا پست خودم را بخوانید.

نوشتن دیگرعادتم شده است و گرنه انگیزه ای برای نوشتن راه ایریسا نیست. خدا انگیزه را از هیچکس نگیرد که بی انگیزه, زندگی هم سرد و خاموش است. البته خدمت شما بیان کنم که بنده پر از انگیزه ام برای کار و زندگی. اگر نیروی جوانی ندارم هنوز احساس جوانی دارم. در زندگی شخصی ام پر شور و پر توانم. خستگی را نمی شناسم. لحظه ای بی کار نیستم. هر لحظه به کاری مشغولم.