راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

چارت سازمانی جدید ایریسا در سال 1395
ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: هیئت مدیره ،کارکنان ،تاریخچه ایریسا ،منابع انسانی

قبل از هر حرفی از اینکه مدتی است در این وبلاگ مطلبی ننوشته ام از شما عذر تقصیر می خواهم. البته در کانال تلگرام در خدمت بودم و مطالب و نکات فراوانی را در طی این چند ماه نوشته ام که در فرصت مناسب آنها را به این وبلاگ منتقل خواهم کرد. نوشتن در کانال را یک شلختگی میدانم که معایبی دارد و محاسنی. عیب آن این است که در دراز مدت به آن دسترسی ندارید و کسی هم نمیتواند کامنتی روی مطالب بگذارد. امیدوارم از این پس کانال تلگرامی و وبلاگ راه ایریسا مکمل هم باشند. اما برویم سراغ اصل موضوع.....