راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

چرا پروژه فولاد خوزستان از دست رفت و چه باید کرد؟
ساعت ٧:٠٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: هیئت مدیره ،پروژه ها ،سرگذشت ،تاریخچه ایریسا

ناراحتم. بسیار ناراحت. از اینکه پروژه ای از دست می رود. به راحتی. به راحتی ای که یک ماهی از دست آدمی میگریزد. و ناراحتم از اینکه ما اقدامی نمی کنیم. اقدام ما در سطح حرف است. در سطح یک جلسه و چند تلفن.

در این پست میخواهم آنچه را که به عقل ناقصم میرسد در رابطه با از دست دادن پروژه فولاد خوزستان بنویسم....