راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

درخت را شاداب می باید.
ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: کارکنان ،هیئت مدیره ،سرگذشت

چه درختی شاداب است؟ و چه درختی میوه شاداب و سالم به بار می آورد؟

آن درختی که آب کافی به ریشه هایش برسد. درختی که در محیط خوب و نور کافی پرورش یابد. درختی که غذای مناسب خود را دریافت کند. و صد البته باید که همه اینها به موقع باشند. اگر درختی آب کافی نخورد و آن آب به هنگام نباشد و یا دیر هنگام باشد, قطعا برگ و باری نخواهد داشت. و سایه ای ندارد که دیگران در پای آن بیاسایند. و میوه ای عالی نخواهد داشت. بلکه میوه اش کال و نارس و بی مزه خواهد بود. و دیری نخواهد پایید که درخت بیمار و فرسوده خواهد شد....