راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

» خداحافظی :: دوشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩٥
» مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایریسا :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٥
» درخت را شاداب می باید. :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳٩٥
» چرا پروژه فولاد خوزستان از دست رفت و چه باید کرد؟ :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٥
» مجمع عمومی سهامداران ایریسا خرداد 1395 :: شنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٥
» به استقبال مجمع عمومی سهامداران در سال 1395 :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٥
» چارت سازمانی جدید ایریسا در سال 1395 :: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» راه ایریسا به تلگرام می رود. :: پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٤
» مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳٩٤
» دو نمونه از اقدام و غیر اقدام. :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳٩٤
» حرکت را به صورت عادت درآوریم. :: شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٤
» جلسات هم اندیشی :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٤
» کوچک اما مهم :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤
» دفاع از بازرگانی متمرکز :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٤
» نگذارید عرق بدن سرد شود :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳٩٤
» بازرگانی متمرکز یا غیرمتمرکز :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٤
» شرکت ایریسا 23 ساله شد. :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٤
» اینچنین می اندیشم که: :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤
» چنین نیستم. اما :: جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤
» مجمع عمومی سهامداران ایریسا در سال 1394 برگزار شد. :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ایریسا و باشگاه سپاهان :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» یادی از فردوسی بزرگ :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» نامه ای نوشته خواهد شد. :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ما و نمایشگاه بین المللی کتاب تهران :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» سهام کارکنان ایریسا را چه کسی باید بخرد؟ :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» هیأت مدیره جدید ایریسا چه کسانی خواهند بود؟ :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» هر کار به وقت خویش نیکوست. :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» زخم خورده ایم , زخمی نیز زده ایم. :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» روزهای خوب سال 1394 :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤
» نظر سنجی هم به راه ایریسا آمد. :: دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩۳
» همکار یا همراه :: جمعه ۱٥ اسفند ۱۳٩۳
» به زبان انگلیسی تسلط پیدا کنیم. :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» دلم میخواهد ولی نمیدانم :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳
» مسابقه طناب کشی :: دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
» تابلوی روز :: جمعه ۱٠ بهمن ۱۳٩۳
» شناخت مولفه های فرهنگ سازمانی :: یکشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۳
» دکتر آمد. دکتر رفت. :: پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۳
» روبروی درب پارک نکنید. پنچر می شود. :: جمعه ٥ دی ۱۳٩۳
» ایریسا و هلدینگ فولاد مبارکه :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳
» من و دوربین پولاروید. :: شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۳
» راه ایریسا نه این است. :: دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳
» گوی شیشه ای را دریابید. :: جمعه ٢۳ آبان ۱۳٩۳
» نامه ای از یک دوست اتوماسیونی پیرامونE :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۳
» شاهکار تعمیر موتور هواپیمای در حال پرواز :: شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳
» پرسیدم: e چیست؟ :: شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
» ساعت مچی :: پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۳
» حقیقت را بگوئیم تا راه حل پیدا شود. :: یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳
» خانه دار شدن سخت است. :: چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳
» پریسا , اوضاع آرام است. :: پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳
» مجمع عمومی سهامداران ایریسا در سال 1393 برگزار شد. :: دوشنبه ٥ خرداد ۱۳٩۳
» به انسجام خانواده ایریسا بیاندیشیم. :: پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» آدمی و ذغال :: دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دکتر بقائی سربلندی ایریسا و کارکنان را میخواهد. :: جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» کلامی چند با مدیریت جدید I.S :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» ته خیار تلخ می شود. :: دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳
» وبلاگ راه ایریسا 5 ساله شد. :: جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳
» پیام های نوروزی کارکنان ایریسا :: جمعه ۱ فروردین ۱۳٩۳
» اولین زن بازنشسته ایریسا :: یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢
» اخلاق را و عدالت را :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢
» بارقه های امید با پنجمین مدیر عامل ایریسا :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳٩٢
» نامه ای از یک دوست :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
» یاد داشتی از یک دوست :: شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
» بازنشستگان هم امید دارند و انگیزه میخواهند :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» ایریسا و چالش بازنشستگان :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٢
» کارکنان ایریسا :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» کار , تبلیغ هم میخواهد. :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢
» برای چه می نویسم؟ :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» کلاه همه را باد می برد. :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢
» ساختمان جدید ایریسا و غفلت ما :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» کمبود جا را حس کنیم. :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» گز بهتر است یا شکلات؟ :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
» کمی برای هم جا باز کنیم :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» کلمه عبور :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» شیرین و تکرار نشدنی :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢
» اولین یادداشت با کلمه رمز :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» همدیگر را درک کنیم. :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢
» سر زنده تر باشیم. :: جمعه ۱٥ شهریور ۱۳٩٢
» افزایش سرمایه سهامداران ایریسا و چند مسئله دیگر :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» بپرسید چرا ؟ :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» طرح مسئله بومی سازی :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢
» نامه دوم آقای آزرمگین :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» نامه ای از آقای آزرمگین :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» چه باید کرد؟ :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» مجلس تودیع و معارفه برای مدیران عامل ایریسا :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» مدیر عاملی دیگر برای ایریسا :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
» مجمع عمومی ایریسا تشکیل شد :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» خواسته های سهامداران از مجمع عمومی ایریسا :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» تشویق وظیفه ماست :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مجمع عمومی شرکت ایریسا 26 اردیبهشت :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سیزده بدر 1392 :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» هر روزتان نوروز :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
» سلامت اساس سعادت :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱
» خوشی ها و مصایب کار :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» دوستی را نگهبان باشیم :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» ایریسا و فولاد مبارکه :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱
» تأملاتی بر داستان تلخ و شیرین لول :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» باز هم داستان تلخ و شیرین لول :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» تالار گفتگو :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
» چرا فرهنگ یک شرکت مهم‌تر از استراتژی آن است؟ :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» پیشنهاد همکاری برای محرمانه کردن وبلاگ راه ایریسا :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» صندوق وام - خانه سازمانی :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» توضیحات و جوابیه آقای مهندس یداله پور در رابطه با IPSO :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» فولاد مبارکه – ایریسا – تاک بن و IPSO :: یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱
» نامه ای از همکار همکار :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱
» پول زیر پای فیل است. :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» با هم حرف بزنیم. :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» دو حکایت آموزنده از گلستان سعدی :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» نظر دهی دیر هنگام :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» بی تفاوتی سازمانی :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
» از سهام ایریسا چه خبر؟ :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» در آرزوی گوگولی شدن :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» زمین و رمضان :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» سفر به آینده :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» یادداشت آقای دکتر بقائی در رثای مرحوم یزدانی :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» توضیح آقای مهندس نجف آبادی در رابطه با تاک بن و IPSO :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» پاک بن :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» خیلی کمه فاصله موندن و رفتن :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» تمهید در قرارداد :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
» اعتماد کارفرمایان بالاترین سرمایه :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
» روز زن :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» ایریسا در سالی که گذشت – قسمت سوم :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» عبور از 33 پل :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مجمع عمومی سال مالی 90 برگزار شده در اردیبهشت 91 :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ایریسا در سالی که گذشت – قسمت دوم :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ایریسا در سالی که گذشت – قسمت اول :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» صد سال به سال های خوب :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» دوست داشتم که :: جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠
» ارتقاء شغلی :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
» قصه ای از دوران کودکی :: شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» تولستوی :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» آیتم شماره 57 در پرفراژ حقوق :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠
» نظرات پیرامون برگشت به اصفهان :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠
» سهم من افسوس :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» Fatal Error Occurred :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» روحت شاد آقا رضا :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» شکر نعمت :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠
» ایریسا کل تفکیک ناپذیر :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» سود واقعی در چیست؟ :: چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠
» نامه ای فوق العاده :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» فولاد خوزستان کارفرمائی با نمره بیست :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠
» خداحافظی هم برای خودش رسمی است. :: دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠
» بازگشت به اصفهان. آری یا خیر ؟ چرا؟ :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠
» سه حکایت :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
» پاسخی برای آقای غضنفر :: جمعه ٢٥ شهریور ۱۳٩٠
» شرحی بر 4 کامنت شما :: سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠
» حرف های قدیم خود را تکرار میکنم :: شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠
» دست خدا با جماعت است. :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
» دوستانی که در مجمع صحبت کردند :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» خشکسالی و آبسالی :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
» بعد از مجمع عمومی شرکت ایریسا در سال 90 :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
» قبل از مجمع عمومی شرکت ایریسا در سال 90 :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٠
» قبل از مجمع عمومی شرکت ایریسا در سال 90 :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٠
» افزایش حقوق آری یا خیر؟ :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
» رستوران مبتکر :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» شما نجار زندگی خود هستید! :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠
» اضافه کاری به چه قیمت؟ :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» نیم نگاهی به رقبا داشته باشیم :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
» در حد یک مشتری :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠
» کتاب , خوب جاودانه :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
» انسان جام لطیف :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» درسی برای شرکت های خصوصی :: یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٠
» وفاداری . فداکاری . :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» در راه ناکجا آباد :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» به پاس احترام همه آنان که ایریسا را دوست دارند :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» نامه ای از دکتر ابوالحسن بقائی :: پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» افرادی که کمتر دیده میشوند :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» مستقیم!! :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» افرادی که کمتر دیده میشوند :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بیا تا قدر یکدیگر بدانیم. :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» نفرات برگزیده :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» اعلام نتایج :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
» دلم میخواهد که... :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
» روز موعود :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
» اندر مزایای این وبلاگ و چند مورد دیگر :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
» رای گیری :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
» باز هم بهتر :: جمعه ٥ فروردین ۱۳٩٠
» عیدانه :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» راه یا پیام :: چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
» رزومه ها :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
» دیگه نبود؟ :: چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
» به بهانه پست " آدمی" :: یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
» موضوع پست بعدی :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
» آدمی :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» قضاوت در باره شرکت و بخش های آن :: پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩
» بوی عید :: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩
» به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
» رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
» نویسنده ای جدید برای وبلاگ :: جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» یک گلایه ، یک نامه :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩
» نگاهی بر یک نظر همراه یک پیشنهاد :: شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩
» اسباب مسافرت :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩
» آیا آفتی هست؟ :: یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
» راه حسین(ع) :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩
» صندوق پیشنهادهای مدرن :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
» با نظریات چه باید کرد؟ :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» این قافله عمر :: جمعه ٥ آذر ۱۳۸٩
» هدف از تشکیل ایریسا :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
» مدیر عاملی دیگر :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» چه کسی کوتاهی می کند؟ :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩
» اثاث کشی به خانه نو :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
» مآموریت با هواپیما :: پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» پس انداز و سنوات :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
» نگاهی نزدیک‌تر به مدیریت منابع انسانی در کمپانی اوراکل :: پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٩
» آخرین قیمت هر سهم ایریسا :: شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩
» خیلی وقت است که ارتقاء نگرفته ام. :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» پیشنهاد یک کسب و کار جدید :: جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩
» صندوق خیریه 1075 شرکت ایریسا :: دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٩
» گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار :: جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩
» نامه ماندگار و تاریخی و فراموش شده از دکتر ابوالحسن بقائی :: سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٩
» گزارشی از مجمع عمومی شرکت ایریسا تیر 89-قسمت چهارم و پایانی :: جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩
» گزارشی ناقص از مجمع عمومی شرکت ایریسا تیر 89-قسمت سوم :: شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩
» گزارشی ناقص از مجمع عمومی شرکت ایریسا تیر 89-قسمت دوم :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩
» گزارشی ناقص از مجمع عمومی شرکت ایریسا تیر 89-قسمت اول :: جمعه ۱۱ تیر ۱۳۸٩
» 20 سهم از سهام امانی :: شنبه ٥ تیر ۱۳۸٩
» مالیات حقوق :: سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» یک نامه به زبان انگلیسی :: شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩
» دسا و پریسا :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩
» یک نامه ، یک نکوداشت و یک خبر ناگوار :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» آیا پرداخت حقوق دیر میشود؟!! :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» آگهی استخدام یا دعوت به همکاری در شرکت ایریسا :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نیم جوابی بر نامه یک دوست :: یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» سنگآب من :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩
» درد سرهای من :: یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
» گزارش سالیانه :: پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٩
» نوروز خجسته باد :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸
» درد دلهای یک مدیر در خیال :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» یک دفترچه یادداشت :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸
» این چند زن فداکار :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» یادی از چند دوست و همکار :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸
» پیمانکار مداری :: دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸
» پنج مورد قابل توجه :: جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸
» ترک عادت :: جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸
» ترک خدمت مجازی :: جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸
» حسین مظهر آزادگی :: جمعه ٤ دی ۱۳۸۸
» هیئت مدیره دلخواه ما :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۸
» به دنبال هک کردن راه ایریسا :: جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۸
» بازنشستگان ایریسا :: جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸
» چند نکته و یک نامه :: شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸
» اراده ستودنی :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸
» پیاده روی در هوای آزاد :: جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸
» پروژه فولاد خوزستان :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
» تفاوت ها را بپذیریم. :: جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸
» نامه یک ترک خدمتی :: جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸
» نامه ای از دکتر بقائی اولین مدیر عامل شرکت ایریسا :: جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸
» وبلاگ راه ایریسا 6 ماهه شد. :: جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۸
» نام و نشان ایریسا :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸
» جشن روز دانش آموز :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۸
» آرم و نام ایریسا :: جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
» این ویروس لعنتی :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸
» پاداش شش ماهه :: جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸
» برخی زنان برجسته ایریسا :: جمعه ٦ شهریور ۱۳۸۸
» دو قلوی به هم چسبیده :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸
» بن ماه رمضان :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸
» تاریخ نه مذکر :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا –(سلیمی و سلیمی) - قسمت یازدهم :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸
» چرا بنویسم؟ :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸
» گزارش مجمع عمومی تیر 88 :: جمعه ٢٦ تیر ۱۳۸۸
» سهامداران ایریسا :: دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا- (هیئت مدیره )- قسمت دهم :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا- (هیئت مدیره )- قسمت نهم :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا- (هیئت مدیره )- قسمت هشتم :: جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا-قسمت هفتم :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا - قسمت ششم :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا - قسمت ششم :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
» انتخاب دهم :: یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا-قسمت پنجم :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
» نگهداشت نیرو :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا-قسمت چهارم :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا – قسمت سوم :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» کمیته انضباطی :: جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا – قسمت دوم :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا - قسمت اول :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دعوت به همکاری :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پیکی از راه میرسد :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸
» پیرامون اصول و خط مشی ما :: جمعه ٢۱ فروردین ۱۳۸۸
» بعد از سیزده بدر :: جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸
» هفت روز پس از تولد: :: جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۸
» سال نو مبارک :: شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۸