راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

جناب آقای احمدی

باسلام

            وبلاگ "راه ایریسا" ایجاد شده توسط شما را مشاهده کردیم. ظاهرا" بازتاب مناسبی داشته است و ایده شما در تسریع و تسهیل در تعاملات در کلیه سطوح سازمانی ستودنی است . از آنچه در وبلاگ مشاهده کردیم رعایت انصاف و دلسوزی شما برای شرکت بر ما آشکار شد هر چند قضاوت نسبت به آن زود هنگام است .

ایجاد چنین فضائی جهت تعامل همکاران و مدیران و منافعی که میتواند داشته باشد برکسی پوشیده نیست و میتواند آثار و تبعات منفی نیز در برداشته باشد.

برادرانه به شما عرض می کنیم که تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات یک شرکت بزرگ همچون ایریسا توسط وبلاگ نویس محترم کاری دشوار خواهد بود. و مدیریت و کنترل چنین وبلاگی که همه افراد جامعه می توانند نظرات موافق و مخالف خود را در آن بگذارند قطعا" از عهده یک نفر (وبلاگ نویس محترم ‌) در آتیه نزدیک ‌ساخته نیست و با اضافه شدن حجم کار معلوم نیست راه به کجا خواهید برد و ممکن است خدای ناکرده توسط افراد مغرض ، اطلاعاتی از شرکت به بیرون راه پیدا کند که مسلما" به نفع همکاران و شرکت ایریسا نخواهد بود.

 شما خود را حافظ منافع شرکت ایریسا می دانید و برای پیشرفت آن ، وبلاگ را ایجاد کرده اید ما  در حسن نیت شما شکی نداریم اما پیشنهاد می کنیم این مهم را بر عهده شرکت که امکانات لازم را نیز دارد قرار دهید تا خدای ناکرده برای خود و شرکت ایریسا مشکلاتی فراهم نگردد.

وبلاگ شما میتواند در آینده تعارضاتی را ایجاد کند و بدبینی در بین کارکنان را نسبت به همدیگر افزایش دهد که شاید بر آن واقف باشید و از کنار آن به سادگی گذشته اید.

خواهشمندیم کمی در رابطه با تبعات کار خود فکر کنید. شرکت ایریسا حاضر است تا چنین سایتی را در محدوده شرکت ایجاد نموده و با همدلی همکارانی چون شما ، اداره کند تا پیشرفت شرکت را که مدنظر شما نیز هست بهتر در دسترس و فراهم آوریم. باز هم فکر کنید.

                                               

                                                25/1/88         روابط عمومی شرکت ایریسا - موفق باشید