راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

 دوستان این وبلاگ حتمآ ‌در روزهای ٥ و ١٥ و ٢٥ هر ماه بروز میشود. البته مدت هاست که به این عهد وفا دارم و به آن عمل کرده ام. و چنانچه فرصتی دست دهد و یا الزامی باشد پست های فوق العاده خواهم داشت.

                                                   ٧ مهر ١٣٨٩

نوشته های قبلی :

------------------------------------------------------------------

- سعي بر اين است كه هر هفته يك مطلب جديد براي شما تهيه و  در وبلاگ قرار دهيم.

- در حال حاضر آخرين ساعات روز جمعه مطلب بر روي سايت قرارر داده ميشود

- نظر و يا پيام شما حداكثر پس از 24 ساعت پاسخ داده شده و در صورت تآييد در وبلاگ درج ميشود.

- بخشي از نطرات شما كه قابليت درج نداشته باشند در صورت صلاحديد براي ذينفعان ارسال ميگردند.

- نظرات خود را با دقت ، با فكر و منصفانه، بطور روشن بنويسيد.

- در نوشتن نظر خود از زدن تهمت به ديگران خودداري كنيد.

- نظر شما ميتواند تعريف و تمجيد ، انتقاد ، رد و تكذيب در رابطه با اشخاص ، فرايندها ، تصميمات، پروژه ها ، مشتريان ، رقبا و يا ذينفعان باشد در قالب نظم و نثر.

 

موارد فوق در حال بازنگري است و به مرور تكميل خواهد شد پس اين صفحه را هر چند وقت يكبار مطالعه كنيد.