راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

انسان جام لطیف
ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠  

مگر قرار است که من همیشه از ایریسا بنویسم. نه چنین قراری نیست. هر روز تعداد زیادی از دوستان به این وبلاگ سر میزنند. و من دوست ندارم که دست خالی از اینجا برگردند. لذا هر وقت حال و فرصت باشد یک مطلبی مینویسم . شاید به کار آید. البته قول و قرارمان برای نوشتن از ایریسا هم سرجای خودش هست. لذا اولین مطلب را با یک رباعی از حکیم عمر خیام نیشابوری آغاز میکنیم.

 

جامی است کــــــه عقل آفرین می‌زندش
صــد بوسه ز مهر بـــــــر جبین می‌زندش
ایـن کوزه‌گر دهــر چنیـــــــــــن جام لطیف
می‌ســـــــازد و بــــاز بر زمیــن می‌زندش


کلمات کلیدی: ادبیات(شعر)