راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

رستوران مبتکر
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠  

یک روز تا 15 تیر وقت داریم تا من مطلب اصلی ام را بنویسم ولی برای شاد بودن شما لطیفه زیر را درج کردم.

 یکی از غذاخوری‌های بین‌ راه بر سر در ورودی با خط درشت نوشته بود:


 فرشتهشما در این مکان غذا میل بفرمایید، ما پول آن را از نوه شما دریافت خواهیم کرد.

راننده‌ای با خواندن این تابلو اتومبیلش را فوراً پارک کرد و وارد شد و ناهار مفصلی سفارش داد و نوش‌جان کرد.

بعد از خوردن غذا سرش را پایین انداخت که بیرون برود، ولی دید که خدمتگزار با صورتحسابی بلند بالا جلویش سبز شده است.
راننده با تعجب گفت:
 مگر شما ننوشته‌اید که پول غذا را از نوه من خواهید گرفت؟!

خدمتگزار با لبخند جواب داد: چرا قربان، ما پول غذای شما را از نوه‌تان خواهیم گرفت، ولی این صورتحساب مال مرحوم پدربزرگ شماست.

کلمات کلیدی: ادبیات(شعر) ،عمومی