راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

مدیر عاملی دیگر برای ایریسا
ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢  

آخرین کامنت روز سه شنبه 11 تیر ماه 92 این بود:

 "اخرین خبر اخرین خبر اخرین خبر مدیر عامل عوض شد "

و من بدون هیچ تفسیر و تحلیلی ضمن تأیید خبر, تفألی به دیوان خواجه شیراز حضرت حافظ زدم. تا چه پیش آید و شما را نظر چه باشد.