راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

آدمی و ذغال
ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۳  

ذغال را روشن کرده ایم. ذغال را باد زده ایم. ذغال قرمز و داغ شده است. و حالا این ذغال اثر بخش است. و میتوان به خوبی از آن استفاده کرد. خواه درست کردن کباب باشد و خواه زدن یک بست......


البته درست کردن کباب و جوجه کباب را همه تجربه کرده اند ولی زدن آن بست را همه تجربه نکرده اند. حقیر نیز هرگز فرصت آن دست نداده است تا آن را بیازمایم و لذت آن را نمیدانم. ولی لذت کباب و جوجه را بسیار آزموده ام.

همین ذغال را اگر کوتاه مدتی باد نزنید به سردی می گراید. خاکستر روی آن می نشیند و خاموش میشود. پس ذغال را تا وقتی باد می زنیم گرم و سرخ و اثر بخش است. و همین ذغال را اگر باد نزنیم به سردی و سیاهی میگراید و دیگر اثر بخش نیست.

این همه را گفتم تا بگویم که آدمی هم مثل ذغال است. تا وقتی با او حرف میزنی و او را شاداب میداری او گرم است و پوینده. به محض این که حرف زدن وارتباط با او را قطع کردی دیگر آن گرمی و شادابی و نشاط را ندارد و رو به سردی و بی تفاوتی می گذارد.

کارکنان هر شرکتی نیز آدمی هستند و داستان ذغال برایشان کاربرد دارد. باید آنان را گرم نگهداشت. باید آنان را شاد و با نشاط خواست. حال باید مصداق این گرما را بیابیم. اینجاست که میگویم مدیران و سرپرستان باید بطور مداوم و برنامه ریزی شده با کارکنان تحت سرپرستی در ارتباط باشند. بنشینند و در یک جلسه جمعی با تیم خود حرف بزنند. آنان را تشویق و دلگرم دارند. از کار و پیشرفت کار و برنامه کاری خود بگویند. از موفقیت ها بگویند. از پروژه های جدید بگویند. از آموزش های جدید سخن برانند. مشکلات همکاران را در جمع بررسی کنند. موضوعات مهم را به بحث جمعی بگذارند. طوفان فکری ایجاد کنند.

چرا شخص شما به عنوان یک مدیر یا سرپرست هر هفته با کارکنان خود جلسه ندارید؟ چرا کوتاهی می کنید؟ امید که بزودی شاهد فراوانی جلسات درون گروهی باشیم.

موضوعات مختلفی دارم که از آن بنویسم.

-   مسئله خرید یا اجاره بخشی از ساختمان تعاونی فولاد مبارکه در سپاهان شهر. که بالاخره تأمین فضای خوب و مناسب برای کارکنان ایریسا یک امر ضروری است که بارها در رابطه با آن نوشته ام. ولی این بار دوستان در پست قبلی نظر دادند و مسئله را به مسئله و دغدغه روز تبدیل کردند. امید که با کار کارشناسی و مطالعه همه جانبه آنچه به صلاح شرکت و کارکنان است , مورد تصویب و اقدام مدیریت و هیئت مدیره شرکت قرار گیرد. احمد باز هم بر مطالعه همه جانبه تأکید دارد. و نه موافق سپاهان شهر است و نه مخالف. بلکه اگر کارشناسان آن را تأیید کنند استقبال میکند. از دوستان و علاقمندان میخواهم قلم بردارند و یک گزارش یک صفحه ای بنویسند که :

  • مزایا و معایب محل شرکت در سپاهان شهر چیست؟
  • آیا آن ساختمان برای شرکت مناسب است؟
  • اصولاً محل اسکان شرکت ایریسا چه مشخصاتی باید داشته باشد؟
  • و ده ها مورد دیگر به عقل شما میرسد و به عقل احمد نمی رسد.

البته من نمیدانم اصلا مجتمع راضی میشود که آن ساختمان را به ایریسا بدهد یا باید التماسشان کنیم.

-   موضوع بعد, جلسه مجمع عمومی سهامداران در روز 5 شنبه 25 اردیبهشت 93 در دفتر اصفهان است که بین التعطیلین است و امید است که اکثر سهامداران بتوانند حاضر شوند و از حق خود دفاع کنند.

دوستان هر نظری دارند در رابطه با دو موضوع فوق بدون حب و بغض و در جهت صلاح شرکت بنویسند حتماً مورد توجه مدیران محترم قرار خواهد گرفت.