راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

هیأت مدیره جدید ایریسا چه کسانی خواهند بود؟
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤  

عصر 23 اردیبهشت مجمع سالیانه سهامداران ایریسا است. یکی از موارد, انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره است. در حال حاضر آقای محمد طاهری مدیر عامل و یکی از اعضاست که بازنشسته ایریسا است. آقای فرزاد ارزانی رئیس هیأت مدیره و از معاونین ارشد فولاد مبارکه است. آقای محمدرضا آقاجوهری از فولاد مبارکه عضوی دیگر است که زمانی مدیر عامل ایریسا بوده. آقای محمدعلی شهریاری که از بازنشستگان فولاد و  او نیز مدیر عامل اسبق ایریسا بوده و نفر پنجم آقای منصور نصوحی که بازنشسته فولاد و عضو فعلی است. 1- سهامدران به مجمع بیایند. 2- بهتر است اعضای جدیدی انتخاب شوند که بتوانند وقت کافی در اختیار ایریسا قرار دهتد و اهل فکر باشند و بتوانند طرحی نو در اندازند. 3- هفت خط دوم تمام شد. اما احتمالاً نظر شما برای سهامدار عمده یعنی فولاد مبارکه راهگشاست.