راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

ما و نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤  

نمایشگاه تا 26 اردیبهشت برپاست. هر سال از ایریسا تعدادی کارشناس داوطلب بازدید بودند و یا شرکت رأساً متخصصانی را اعزام می کرد. تا آنجا که احمد خبر دارد , امسال کسی داوطلب نشده و شرکت هم برنامه ای نداشته. از خود می پرسم چرا؟ آیا متخصصان دیگر به دنبال کسب اطلاعات و دانش جدید نیستند؟ آیا مدیران و معاونین بخش های تخصصی گرفتار کارهای روزمره اند و از ارتقای دانش کارشناسان غافل؟ نمایشگاه کتاب یک رویداد علمی است خصوصاً در بخش کتابهای خارجی. کتابها و دانشی که در اینترنت نمیتوان بدان دست یافت. آیا دانشی درباره اتوماسیون صنعتی و PLC , آیا کتابی پیرامون شبکه و Cloud , آیا کتابی و مستندی جدید پیرامون سیستم های اطلاعاتی و Oracle وجود نداشت که ما را بر انگیزد. چه کسی مسئول است؟ امور آموزش یا منابع انسانی یا سرپرستان گروه های تخصصی. هنوز هم دیر نشده است که کسانی بروند و حداقل کتابهائی برای نگهداری در کتابخانه بخرند تا بعداً بقیه استفاده کنند. و اصولاً برای هرکاری در ایریسا باید مسئولی گمارده شود.