مجمع عمومی سهامداران ایریسا در سال 1393 برگزار شد.

حالا مجمع برگزار شده است. و من اندک اطلاعی در دست دارم. و منتظر می مانم تا اگر دلسوزی هست برایم از مجمع بنویسد. و یا خود در نظردهی شرکت کرده و بنویسد که در مجمع چه گذشته است.

جسته و گریخته حرف هائی به گوشم رسیده است که شنیده هایم را می نویسم:

1-      آقای دکتر سبحانی مدیر عامل فولاد مبارکه در جلسه حضور داشته و این موجب خرسندی کارکنان وسهامداران شده است.

2-      آقای نادری معاونت مالی و اقتصادی فولاد مبارکه هم در جلسه تشریف داشته و ناظر بر مجمع بوده است.

3-      تمام اعضای هیئت مدیره ایریسا در مجمع حضور داشته اند: آقایان ارزانی , نصوحی , شهریاری , آقاجوهری و طاهری که سه نفر آخر به ترتیب مدیر عامل ایریسا بوده اند.

4-      آقای دکتر سبحانی در مجمع صحبت هائی ایراد کرده اند که بسیار مهم است: اول ایریسا تشکیل شد تا در بیرون از فولاد مبارکه هم فعالیت داشته باشد و نمی شود ایریسا را فقط در حصار فولاد نگهداشت. دوم ایریسا از فرصتها خوب بهره برداری نکرده و تا کنون باید ERP ایرانی را به عنوان یک محصول ارائه کرده باشد. سوم ایریسا باید به تکنولوژی روز مجهز باشد و نباید از تکنولوژی روز دنیا عقب بیفتد. چهارم ایریسا باید از روز اول در اساسنامه تکلیف سهامداران را روشن میکرد و در حالی که سهامداران به سن بازنشستگی رسیده اند تکلیف سهام آنان در آینده ایریسا چیست؟ پنجم سهام ایریسا نباید به دست افراد بازاری بیفتد که احساسی از سیستم و اتوماسیون ندارند. ششم ایریسا خود را به فولاد محدود نکند. محدود شدن ایریسا با فلسفه تشکیل آن در تضاد است. هفتم ایریسا برود در کشور های همجوار کار بگیرد. هشتم ایریسا حتی اگر در دو پروژه خارجی ضرر هم بدهد به نفع اوست و کار در خارج حتی با زیان هم مهم است و مفید. نهم ایریسا برای مهاجرت کارکنان خود به خارج از کشور فکری بکند. از نظر امنیت اطلاعات مهم است. در این رابطه هم سیاست گذاری کند و هم به افراد انگیزه بدهد که در ایریسا بمانند و به خارج نروند. دهم آمار مهاجرت به خارج در ایریسا بیشتر از دیگر شرکتها است. و احمد نمیداند این اطلاعات را دکتر از کجا آورده است.

5-      سود هر سهم ایریسا برای سال مالی 1392 برابر 3000 ریال تعیین شده است.

6-      اکثر مدیران ارشد و کارکنان قدیمی در جلسه حضور داشته اند. آقایان سلیمی , صفاری پور , نیلچی , اخوان , سیروس و در نهایت آقای اسحاقی از ارزش سهام , خرید سهام و حقوق و مزایای کارکنان صحبت های با ارزشی داشته اند. ظاهرآ این حرف ها نتیجه ای نداشته است. و هیئت مدیره به این نتیجه نرسیده است که کارکنان واقعاً کارد به استخوانشان رسیده است و میخواهند سهام خود را بفروشند. در این رابطه سهامداران باید با جدیت به دنبال فروش باشند. که ظاهراً مدیر عامل محترم ایریسا به دنبال پیدا کردن راه حل برای فروش سهام است. احمد میگوید بهترین تصمیم فروش سهام کارکنان به شرکتهای فولاد هرمزگان , خوزستان و یا خراسان است که اگر بخرند و در هیئت مدیره عضویت داشته و حق رأی داشته باشند ایریسا راه موفیت را به بهترین نحو طی خواهد کرد.

اطلاع دیگری در دست نیست. پیروز و سربلند باشد ایریسا و ایریسائیان.

/ 2 نظر / 30 بازدید
مطلع

سلام احمدآقا آقای سیروس در جواب آقای دکتر سبحانی که گفتند شما باید ERP ايرانی داشته باشد ، سخن گفتند و توضيح دادند که در سال 88 در جشنواره خوارزمی اين محصول IS - Suite تحت عنوان ERP ايرانی به ثبت نيز رسيده است. تحليل بنده از جلسه اين بود که آقای دکتر سبحانی برخلاف رييس مجمع سال گذشته ، وعده وعيد بيجا ندادند بلکه به قول خودشان يک منطقی را مطرح کردند و تمامی صحبتهای بعدی خود را بر اساس آن مطرح کردند. نه گفتند بیایید فقط برای من کار کنید نه گفتند حق ندارید برای مخابرات و ... کار کنید نه گفتند همه ی پروژه هايتان جز فولاد مبارکه ضرر ده می باشند و مهم تر از هم : ايريسا (مديريت و کارکنان) آن را تحقير نکردند!!!!

سلام آ احمد آقا برای گرفتن کلمه عبور چه باید کرد ؟