اخلاق را و عدالت را

هر انسانی از بد اخلاقی بدش می آید. خصوصاً اگر این بد اخلاقی در مورد خودش اتفاق افتاده باشد. قبل از این که موضوع را باز کنم بهتر است به اصلی اشاره کنم که در متون اخلاقی به آن "اصل طلائی" یا "اصل زرین" و یا قاعده و "قانون طلائی" می گویند. و در بعضی مدارک "اصل اساسی اخلاق" نامیده شده است. در دانشنامه آزاد ویکیپدیا چنین آمده است:

قاعده طلایی یا قاعده زرین یک اصل اخلاقی است که دو مطلب را بیان می‌کند:

1-    شخص باید به گونه‌ای با دیگران رفتار کند که دوست دارد دیگران در شرایط مشابه با او آن‌گونه رفتار کنند (شکل مثبتِ قاعده)

2-    شخص نباید به گونه‌ای با دیگران رفتار کند که دوست ندارد آن‌گونه با او رفتار شود (شکلی منفی و منعیِ قاعده؛ که گاه "قاعده نقره‌ای"یا  "قاعده سیمین" خوانده می‌شود)

گاه شکل مثبتِ قاعده را شکلِ فعّالو شکل منفی قاعده را شکلِ انفعالیگویند؛ زیرا شکل مثبت قاعده باعث می‌شود شخص کار خوب را انجام دهد، ولی شکل منفی باعث می‌گردد فرد کار بد را انجام ندهد.

این قاعده از دیرباز در فرهنگهای مختلف جهان به شکل‌های مختلف بیان شده، و در تمامی ادیانمورد تأیید است؛ و این نشان‌دهنده آن است که گویا این قاعده به طور فطری و ذاتی در طبیعت انسان و نظام درونی تصمیم‌گیرنده اخلاقی بشر وجود دارد. البته نام‌گرفتن آن به "قاعده طلایی" امری متأخر است، و این اصطلاح در قرن ۱۷ یا ۱۸ در اروپا و در زبان انگلیسی ابداع شده‌است، و به تدریج -پس از جنگ جهانی اول-  به بقیه زبان‌ها راه یافته‌است.

علی(ع)در سفارش به فرزندشان می فرمایند: ای پسرم! توصیه‌ام را دریاب، و نفْسِخود را ترازو و مقیاسمیان خود و دیگران قرار ده: پس آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که برای خود خوش نمی‌داری، برای دیگران هم خوش مدار؛ ستم روا مدار، آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود؛ نیکی کن، آنگونه که دوست داری به تو نیکی کنند؛ و آنچه را که برای دیگران زشت می‌داری برای خود نیز زشت بشمار؛ و چیزی را برای مردم بپسند که برای خود می‌پسندی؛ چیزی را که نمی‌دانی مگو، بلکه همهٔ چیزهایی که می‌دانی را مگو: از مواردی که دوست نداری که در مورد تو گفته شود.

آنچه نوشتم را در تمام شئون زندگی باید بکار گرفت. اگر میخواهیم آرامش روح و روان داشته باشیم و اگر میخواهیم جامعه ای سالم داشته باشیم و اگر میخواهیم سازمانی با فرهنگ سالم داشته باشیم ناگزیر از این هستیم که "اصل اساسی اخلاق" را مد نظر داشته و آن را به کار بندیم.

از همکاران خود در شرکت ایریسا انتظار میرود که اصول اخلاقی را به کار بندند. چرا باید از بکارگیری یک نیروی با سابقه و با شخصیت سالم که عمری را در خدمت به ایریسا و همکاران گذرانده است, فردی برآشفته شود. چرا ما باید از اینکه از توان یک نفر استفاده شود ناراحت شویم. مدیریت شرکت تشخیص داده است که از توان یک آدم با سابقه در بخشی از شرکت استفاده کند , چه دلیلی دارد که شخصی به مخالفت برخیزد. چرا ما نمیتوانیم همدیگر را تحمل کنیم؟ و زشت تر آنکه تهدید کنیم در صورت انعقاد قرارداد با فلان شخص استعفا خواهم کرد. کمی به خود آییم. چرا حرمت بزرگترها را نگه نمیداریم.

احمد با مورد فوق چه کند؟ احمدی که حتی سلام نکردن یک شخص به بزرگتر از خود را نمیتواند تحمل کند. میسوزد و می سازد. و در انتظار می نشیند و می نویسد تا این اخلاق نکوهیده از سازمان رخت بربندد و یا روزی شاهد باشد که بر سر این افراد همین رود که بر دیگران روا داشتند.

اخلاق و عدالت از دوران کهن تا کنون چالش انسان ها بوده است و خواهد بود. و عدالت نیز خود نوعی مراعات اخلاق است و همان اصل اساسی اخلاق ما را به عدالت نیز رهنمون است.

در اینجا میخواهم اولین درخواست و انتظار خود را از مدیر عامل جدید شرکت ایریسا جناب آقای مهندس طاهری مطرح کنم. گروه های شغلی را در سازمان بررسی کنید و گروه شغلی مناسب و درخور هر شخصی را به وی بدهید. اعطای گروه مناسب شغلی در بهره وری کارکنان و رضایت شغلی آنان 100% موثر است. دریافتی کارکنان ایریسا بسیار تبعیض آمیز است.

من به مدیریت محترم و مدیران امور توصیه میکنم که لیستی از حقوق کارکنان به ترتیب (Sort)  میزان ناخالص حقوق از امور اداری بگیرید و به آن نگاه کنید. تا تفاوت حقوقی میلیونی چندین برابری بین دو کارشناس مختلف را ببنید. آنکه برای شرکت ارزش بیشتری میآفریند دریافتی کمتری دارد. از آقای طاهری درخواست میکنم به این تبعیض ها پایان دهید که بر شما امید بسته ایم.

احمد ظلم و ستم نابرابری و تبعیض را در دوران مدیران عامل پیشین نه تنها چشیده که با گوشت و پوست احساس کرده است و تبعیض همچون خوره وجود او را آزرده است. و آب از سرش گذشته است و خودش را فراموش کرده و فریاد می زند که اخلاق و عدالت را پاس دارید که جوانانی با روحیه و امید در حال خدمتگذاری به شرکت هستند و باید به حرف آنها در رابطه با گروه شغلی گوش داده و آنها را دریافت. باز هم تکرار کنم که " اخلاق را و عدالت را پاس دارید."

در اینجا یک درخواست هم از اقای دلسوز دارم. هم او که مرا وادار کرد برای پست هایم رمز بگذارم. و آن این است که این پست را برای دیگری نیز ایمیل کند و آن دیگری برای نفر سوم و نفر سوم برای نفر چهارم. میخواهم ببینم که آیا این پست به دست احمد خواهد رسید یا خیر؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
ایریسایی

دوست عزیز به نکته مهمی اشاره کردی . جای تاسف است که این برخورد ها در ایریسا انجام میشود . خداوند همه مارا از حسد وغرور دور بفرماید.