ایریسا و هلدینگ فولاد مبارکه

اگر عدد 6 را روی زمین بنویسید. یک نفر در بالای عدد بایستد و یک نفر در پایین عدد بایستد. از هر کدام که بپرسید چه عددی را میبینید یکی میگوید شش و دیگری میگوید نه. پس بستگی دارد از چه زاویه ای به یک شیئی نگاه شود. عدد 7 فارسی هم همین حالت را دارد اگر آن را روی زمین بنویسید یکی آن را هفت می خواند و دیگری هشت خواهد خواند. تفاوت عدد 7 و 8 برابر است با 1. و تفاوت عدد 6 و 9 فاحشتر است و برابر است با 3. برای همین ابتدا مثال 6 و 9 را آوردم.

 از این داستان ها بسیار میتوان گفت و به یاد میآورم که در نوجوانی , دوستانم یک نقاشی به من نشان میدادند و می گفتند چه می بینی و من یک دختر نوجوان و زیبا را میدیدم که موهای بلند خود را افشان کرده بود. و وقتی از من میخواستند که دقت بیشتری کنم , در آن نقاشی پیر مزدی را میدیدی با موهای ژولیده.

داستان آن اعداد که گفتم و داستان نقاشی, کاریکاتورهائی دارد که روزگاری آن ها را دیده ام و اگر شما خواننده محترم به آنها دسترسی دارید برایم بفرستید تا برای اطلاع دیگر خوانندگان در همین صفحه درج کنم.

در 15 آذر 93 خبری و گزارشی در وبسایت شرکت فولاد مبارکه درج شده بود. عین آن خبر و گزارش در خبرنامه شماره 903 فولاد مبارکه نیز درج شده است. خبر بسیار خوبی است. گزارش بسیار خوبی است. نشان از بزرگ شدن  فولاد مبارکه دارد. نشان از بلوغ و نظام مندی فولاد مبارکه دارد. نشان از حاکمیت قدرتمند فولاد بر شرکت های زیر مجموعه خود دارد. نشان از حکمرانی قدرتمند فولاد بر سرمایه های خود دارد که میخواهد با شفافیت آنها را کنترل و نظارت کند. من آن را تأیید میکنم. هر شرکت بزرگی در حد فولاد مبارکه نیازمند به یک هلدینگ قدرتمند است. تا اینجایش عالی است اگر من طرف فولاد مبارکه ایستاده باشم و به زمینی نگاه کنم که بر آن عدد 6 نوشته شده است. اما من در زمین ایریسا ایستاده ام و حاصل 20 سال تلاش خود و کارکنان ایریسا را می بینم و به سرنوشت آینده ایریسا میاندیشم و بر خود می لرزم.

سخنان آقای مهندس سبحانی مدیر عامل فولاد مبارکه را در این گزارش خواهید خواند. سخنان آقای نادری معاونت مالی و اقتصادی فولاد مبارکه را خواهید خواند و سخنان آقای ارزانی را که هم مدیر امو ر تکنولوژی فولاد مبارکه است و هم ریاست هیئت مدیره ایریسا است را خواهید خواند.

لطفا با دقت بخوانید. همه اش را بخوانید اما اگر حوصله ندارید آنجاها را که احمد برایتان با خط درشت نوشته است بخوانید. خواندن تنها کافی نیست. فکر کردن به نتایج هر جمله است که چه تأثیری بر سرنوشت ایریسا خواهد گذاشت.

احمد اعمال حاکمیت بر زیر مجموعه ها را خوب میداند. اما اعمال حاکمیت بر یک شرکت فنآور و تخصصی که جمعی نخبه و تحصیل کرده و دانش مدار در آن کار می کنند, یسیار ظریف است. اگر از آن ظرافت غافل شویم راه ایریسا رو به سراشیبی است. ایریسا سرنوشت خوبی نخواهد داشت.

ایرسا تشکیل شد تا دانش سیستمها و فنآوری در فولاد خفه نشود. آزاد باشد و این دانش و تجربه را در سطح کشور منتشر کند. ایریسا به عهد خود وفا کرد. ایریسا آموزش و دانش را در بین جوانان این مرز و بوم گسترش داد. ایریسا به این اهداف رسید.

اما هدف دیگری هم بود کارکنان اگر دو چندان کار می کنند. اگر ساختار ماتریسی دارند و در چند پروژه کار میکنند و اینها علاوه بر سرویسی است که به فولاد داده است. و کارکنانش انتظار پاداش و حقوقی بیشتر دارند. آنها نمی خواستند همچون قرارداد مستقیمی ها و کارکنان فولاد دست در جیب کنند و با یک کار ساده مشغول باشند.

این اعمال حاکمیت و این کمیته ها یعنی بستن دست مدیران ایریسا. یعنی محدودیت در حقوق کارکنان. یعنی سد راه رشد و نوآوری در ایریسا. مطمئن باشید این اعمال سیاستها در ایریسا جواب منفی میدهد. مطمئن باشید کارکنان ارزشی آن دلسرد , و فرار را بر قرار ترجیح خواهند داد. مطمئن باشید ایریسا می ماند و همان ضعیف ترین نیروهائی که معمولا بر ایریسا تحمیل میشوند. مطمئن باشید درجا زدن ایریسا شروع خواهد شد.

احمد امیدوار است مذیریت ارشد ایریسا علیرغم پذیرش شفافیت و حاکمیت فولاد مبارکه , زیر بار محدویت هائی نرود که حاصل آن سقوط ایریسا باشد. کارکنان میدانند همین مدت که پاداش آنها پرداخت نشده یکی از دلایلش اعمال حاکمیتی است که فولاد مبارکه در نظام پرداخت خود دارد. مگر فولاد نمیداند که کارکنان ایریسا چند برابر یک کارمند فولاد کار می کنند؟ این را باید برای مدیریت هلدینگ شفاف کرد.

پس این گزارش را بخوانید و اگر هم احمد اشتباه میکند او را از اشتباه در آورید. که احمد بر بسیاری از گفته های آقای دکتر سبحانی و دیگر سخنرانان احترام میگذارد و موافق آنهاست. اما در اعمال حاکمیت بر یک شرکت فناور باید تجدید نظر کنند.

یک پرسش هم دارم که در پایان همین گزارش خواهم پرسید.

گزارش را بخوانید:

ضرورت حصول اطمینان از اجرای سیاستهای کلان هلدینگ در شرکتهای تابعه و وابسته 93/9/15

 

به گزارش خبرنگار خبرنامه فولاد، با حضور مدیرعامل شرکت فولادمبارکه، معاونین، اعضاء کمیته مدیریت و مدیران عامل شرکتهای تابعه و وابسته و ارزیابان تعالی سازمانی گروه فولادمبارکه، نخستین همایش ارائه گزارش عملکرد و نخستین همایش تعالی سازمانی گروه فولاد مبارکه اصفهان در تاریخ 11 آذرماه سال جاری در محل سالن همایش‌های مجموعه فرهنگی ورزشی فردوس برگزار گردید و در این همایش دکتر سبحانی گفت: حصول اطمینان اجرای سیاستهای کلان هلدینگ در شرکتهای تابعه و وابسته و نیز حصول اطمینان از تحقق سود مورد انتظار در شرکتها بخشی از اهدافی است که مورد انتظار است و اگر شرکتهایزیرمجموعه در تحقق سود سالیانه خود درست عمل نکنند هلدینگ را دچار مشکلمیسازند .

مدیرعامل شرکت فولادمبارکه، با ابراز خرسندی از تشکیل جلسه مشترک مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای گروه فولادمبارکه و لزوم تداوم آن به صورت فصلی اظهار داشت: برگزاری مستمر این جلسات باعث میشود گفتمان و تبادل نظر و اطلاعات متقابل بوجود آید و طرفین بیش از پیش با دیدگاه ها و چالش های موجود آشنا شوند. امروز در راستای ارزیابی تعالی سازمانی بهترین زمان است تا بین تیم مدیریتی فولادمبارکه و شرکتها بیش از پیش با چشم اندازی که فولادمبارکه برای خود ترسیم کرده است و متناسب با شرایط و اقتضای زمان میبایست فصل به فصل اصلاح انجام دهد، آشنا شوند و هم مدیران فولادمبارکه ازمسائل و مشکلات و سیاستهایی که در شرکتها جاری است مطلع گردند و احیاناًاگر مشکلات و مسائل خاصی دارند که نیاز است مورد توجه بیشتری قرار گیرند رادر قالب گزارشهای تخصصی ارائه دهند. مدیرعامل فولادمبارکه نگرش تعالی سازمانی را ارزشمند خواند و چگونگی رابطه شرکت مادر با شرکتهای تابعه و وابسته را چنین ذکر کرد: فولادمبارکه به عنوان یک هلدینگ در مسیری کهقراردارد، شرکتها نیز موظف هستند خود را در این مسیر قراردهند و در همانراستا حرکت نمایند. اگر در مسیر تعالی سازمانی حرکت می‌کنیم شرکتها نیز باید از همین حالا برنامه ریزی کنند تا در دستیابی به آن از برنامه ها عقب نمایند چراکه همسویی شرکتها با فولادمبارکه و زیر چتر مقوله تعالی سازمانی میتواند مثمر ثمر باشد و در واقع هیچ شرکتی نمیتواند تابعه شرکت فولادمبارکه باشد ولی با این مقوله بیگانه باشد ، فارغ از اینکه نوع شرکت خدماتی است یا تولیدی و یا سطح شرکت بزرگ است یا کوچک، برای رسیدن به این مهم این رابطه باید به صورت شفاف بیان گردد.

سبحانی در خصوص شیوه اعمال مدیریت هلدینگ بر شرکتهای تابعه افزود: شرکتهایمادر به دو صورت سیاستهای خود را به شرکتهای زیرمجموعه منتقل و مدیریتمیکنند .یا مدیریت مالی و یا مدیریت استراتژیک و یا بسته به شرایط تلفیقآنها. در سیستم مدیریت مالی گزارش وضعیت سرمایه‌گذاری و سودآوری و انتظارمالی و عملکرد مورد انتظار بررسی میشود و صرفاً انتظار مالی از شرکتزیرمجموعه دارد اما در سیستم مدیریت استراتژیک هلدینگها روی شرکتها موضوعفراتر از این میرود . برنامه ها و آئین نامه ها از پیش تعیین شده و برنامهها باید به صورت هدفمند اجرا شود.

روشهای مختلف اجرایی در مباحث منابع انسانی، مالی، سیستم‌های خرید و فروش همگی برنامه‌ریزی شده که باید از سوی شرکتها اجرا شود اما آنچه که یک رابطه معقول بین هلدینگ و زیرمجموعه است تلفیقی از این دو است.

ایشان افزود: روش اول قابل حذف نیست چون هر سرمایه‌گذاری که در یک محلسرمایه‌گذاری میکند انتظار سود دارد. در فرآیند مالی نمی‌توان شیوه‌ها و استراتژی‌ها را نادیده گرفت، پس باید چارچوبها بر اساس مدیریت استراتژیک رعایت گردد، آئین نامه‌های مالی، بازرگانی و ... از سوی هلدینگ تدوین میشودو شرکتهای زیرمجموعه موظف به رعایت آن هستند. البته شیوه‌های اعمال مدیریتفارغ از مالی یا استراتژیک باید از طریق نمایندگانی که در هیئت مدیرهمنصوب میکند به اجرا درآید. هلدینگها باید به این نکته توجه داشته باشند که نمایندگان آنان از همه سیاستهای هلدینگ اطلاع داشته و بر آن اشراف کامل و جامع داشته باشند. به یقین اعضای هیئت‌های مدیره منتصب از فولادمبارکه بایدتوجیه و هماهنگ بوده و حافظ منافع هلدینگ باشند. حصول اطمینان اجرایسیاستهای کلان شرکت مادر در شرکتهای تابعه و وابسته و نیز حصول اطمینان ازتحقق سود مورد انتظار در شرکتها بخشی از اهدافی است که از سوی هلدینگ‌هامورد انتظار است. اگر شرکتهای زیرمجموعه در تحقق سود سالیانه خود درست عملنکنند شرکت هلدینگ را دچار مشکل میسازند و به نوعی شرکتهایی که در تلفیقشرکت مادر هستند با عملکرد نادرست خود به اعتبار هلدینگ ضربه میزنند.درحقیقت سودی که از سوی شرکت مادر به سهامداران داده میشود تلفیقی است ازسودهایی که از شرکت های زیرمجموعه حاصل میگردد.

مدیرعامل فولادمبارکه در ادامه افزود: اطمینان از مدیریت ریسک در شرکتها، اطمینان از شفاف بودن عملیات مالی و تجاری شرکتها و اطلاع رسانی شفاف ، دقیق و به موقع به ذینفعان و دستگاه های نظارتی بخش دیگری از اهدافی است که از سوی شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ‌ها مورد انتظار است. طبیعی است که ذینفعان و دستگاه های نظارتی در هر زمان از ما گزارش بخواهند.فولادمبارکه با داشتن بالغ بر 50 شرکت در تمام کشور فعال است و منحصر به اصفهان نیست. همه جا شعبه دارد و در حال فعالیت است و هرلحظه این احتمال وجود دارد که به برخی از اطلاعات این شرکتها نیاز باشد. ما باید بتوانیم سریع اطلاعات را بدست بیاوریم و گزارش مورد نظر را شفاف و دقیق آماده ارائه به ذینفعانمان نماییم. شرکتها باید در ارائه اطلاعات همکاری کنند و ضرورتها و انتظارات شرکت هلدینگ را مدنظر قراردهند. ارائه صورت‌های میاندوره‌ای و پایان دوره‌ای شفاف و مطلوب بخشی از وظایفی است که تحت تکالیف مجمع باید به اجرا درآید.


دکتر سبحانی داشتن دستورالعملها و آئین نامه‌های مالی و استخدامی را با توجه به سطوح مالی و شرایط متفاوت شرکتها مختلف دانست و گفت: در این مباحث وحدت رویه صحیح نیست و آئین نامه‌ها نمیتواند یکسان باشد، اما باید وجود داشته باشد، چراکه مباحث مالی درمناطق جغرافیایی  متفاوت است و همکاری کارکنان باید متناسب با شرایط آن سازمان و منطقه جغرافیایی بررسی شده و مصوب گردد.

وی در نحوه تبعیت شرکتها از دستورالعملهای شرکت مادر افزود: شرکتها علاوهبر اینکه باید به صورت جداگانه دستورالعمل داشته باشند باید ازدستورالعملهای شرکت مادر نیز تبعیت نمایند. البته حد و مرز این نوع تبعیتفوق‌العاده ظریف است. هلدینگ‌ها نباید مدیرعامل شرکتها را به یک کارمندمبدل نمایند. مدیرعامل شرکت بایدآزاد بوده و ابتکار عمل داشته باشد اماقانونمند و در راستای سیاستهای کلان شرکت مادر که این حد و مرز در شرکتهایمتعدد تفاوت دارد. البته شرکتها باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی استقلالخود را حفظ نمایند و در مقابل عملکرد، سود و زیان و ... پاسخ‌گو باشند.

مدیرعامل فولادمبارکه داشتن چارت سازمانی مصوب در شرکتها را بسیار ضروری دانست و تصریح کرد: یکی از مهمترین مواردی که باید از سوی شرکتها مورد توجه خاص قرارگیرد چارت سازمانی مصوب است. شرکتها بایدهر نیرویی که نیاز است راجذب نماید و از جذب نیروی مازاد جلوگیری به عمل آورند که نحوه مدیریت ونظارت این مهم بر عهده هیئت مدیره میباشد.

سبحانی سیستم ارزیابی عملکرد مدیران عامل شرکتها و ایجاد رقابت بین مدیرانواحدها را یکی از مواردی ذکر کرد که باید از سوی هلدینگها مورد توجهقرارگیرد و گفت: به یقین بین همه شرکتهایی که در یک هلدینگ وجود دارد مدیران متعددی نیز حضور دارند که از لحاظ توان علمی و تجربی دارای سطوح گوناگونی هستند. گرچه هلدینگها در انتخاب مدیران وسواس زیادی به خرج میدهند اما تفاوت بنگاه‌ها در کوچک و بزرگ بودن باعث میشود توانمندیها نیز تفاوت داشته باشد که باید از سوی هلدینگ مورد توجه قرارگیرد تا رقابتی سالم در بین مدیران ایجاد شود.

وی برخی از انتظارات هلدینگ‌ها را حفظ ارزش‌های شرکت و منافع سهامداران متناسب با تورم برشمرد و افزود: در مقابل وظایفی که شرکتها نسبت به هلدینگ‌ها دارند انتظاراتی نیز پدید می آید. حفظ ارزشهای شرکت و منافعسهامداران یکی از این انتظارات است که شرکتها در قالب بنگاه‌های اقتصادیباید با روند رو به رشد بر آن توجه کافی داشته باشند تا سهامدار با اطمینانکامل سرمایه‌گذاری در بنگاه اقتصادی را مقرون به صرفه‌تر از دیگر روشهایسرمایه‌گذاری بداند و بر آن اصرار ورزد و برای تحقق این موضوع شرکتها بایدبا بکارگیری نیروهای کارآمد به خصوص در حوزه‌های مالی و مدیریتی و ارائهراهکار درست مالی از سوی این مدیران به مدیران عامل شرکتها در پیشبرد اهدافشرکت و هلدینگ همدیگر را کمک نمایند.این نیروها به عنوان ابزارهای مفید درکنار مدیریت عالی سازمان میتوانند راهکار درست مالی ارائه داده و ازتصمیمات منجر به مغایرتهای مالی جلوگیری به عمل آورند.

مدیرعامل فولادمبارکه خاطرنشان کرد: رابطه قراردادی رقابتی بین شرکت مادر و شرکتهای زیرمجموعه موضوع دیگری است که باید از سوی همه مورد توجه قرارگیرد. به یقین ما ترجیح میدهیم انجام کارها را به شرکتهای زیرمجموعهواگذار نماییم ولی در قالب قراردادهای سالم و رقابتی که رقبا نیز احساسامنیت خاطر کنند.

وی افزود: با وجود پراکندگی شرکتهای زیرمجموعه فولادمبارکه در سطح کشور باید به این نکته اشاره کرد که این شرکتها فقط زیرمجموعه فولادمبارکه در قالب یک بنگاه اقتصادی نیستند بلکه به عنوان سفیران فولادمبارکه باید تعامل مثبت ، سازنده و منطقی با مسئولین محلی برقرار کنند تا حمایت مناطق جغرافیایی خود را نیز داشته باشند.

سبحانی ادامه داد: ما بایستی با تلاش برای حضور فعال در بازارهای جهانیخود را آماده کنیم. در کشور ما نوسان زیاد است که اگر فقط به بازارهای داخل وصل باشیم آسیب پذیر خواهیم شد. باید انعطاف پذیری به موقع در مقابل تغییرات و نوسانات بیرونی داشته باشیم و اقدام به موقع انجام دهیم . با وجود صادرات، نوسانات بازار و مشکلات آن متوازن میشود و ما میتوانیم باارائه محصولات و خدمات و دانش فنی به دیگر نقاط جهان و کشور علاوه بر اینکهآسیب پذیری خود را کاهش میدهیم باعث هم افزایی در توسعه صنعت کشور نیزگردیم.ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که فولادمبارکه لوکوموتیو نیست که صنعت را بخواهد با خود بکشد و تمام نیروی خود را صرف جدایی و اصطکاک بین ریل و چرخ کند بلکه فولادمبارکه و همراهی با آن مانند مسابقه طناب کشی است که فولادمبارکه ابتدای طناب را دارد و همه باید در کنار هم به این حرکت کمک کنند تا موفقیت حاصل شود و این نیز مصداق ایجاد هم افزایی در توسعه صنعت کشور است. فولادمبارکه باید با ایجاد زنجیره ارزش در حفظ ارزش سهام (حداقل متناسب با تورم) بیش از پیش بکوشد و همراهی همه شرکتهای زیرمجموعه میتواند فولادمبارکه را یاری‌گر باشد.

بنا بر این گزارش در ابتدای این همایش، امیرحسین نادری معاون اقتصادی مالیشرکت فولادمبارکه با اشاره به موضوع حاکمیت شرکتی و تعریف آن گفت: مجموعه‌هایی از مسئولیت‌ها و روالهای کاری که توسط هیأت مدیره و مدیراناجرایی در جهت تحقق اهداف استراتژیک ارائه میشود تحت عنوان حاکمیت شرکتینامیده میشود. البته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حاکمیت شرکتی را مجموعه ای از روابط بین مدیریت،هیات مدیره،سهامداران و سایر ذینفعان شرکت که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می‌گردد تعریف میکند.

نادری اهداف حاکمیتی شرکتی را پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان دانست و دلیل نیاز به چنین قوانینی را چنین برشمرد: برطبق آیین نامه نظام راهبری شرکتی مصوب 11/8/1386 سازمان بورس اوراق بهادار، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ملزم میباشند مفاد این آیین‌نامه را در شرکت پیاده‌سازی نمایند. مقررات زدایی بازارهای مالی و آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی در دهه 90 باعث تضعیف نقش نظارتی دولت‌ها شد و در این بین خصوصی‌سازی گسترده توأم با مدیریت ضعیف در کشورهای در حال گذار به نظام بازار باعث توزیع ناعادلانه‌ی ثروت توأم با فساد کاری گسترده گردید.

معاون اقتصادی مالی شرکت فولادمبارکه افزود: ارائه وام با ریسک بالا توسط بانک‌ها در ایالات متحده و اروپا که عامل مهمی دربحران سال 2008 بود همراه با رسوایی های مالی از قبیل شرکتهای انرون و ورلدکام در ایالات متحده و تجارب شرکت Enron و بحران مالی سال 2008 نشان داد هیئت مدیره همیشه قادر به نظارت بر کار مدیریت نبوده است و یا حسابرسان وظیفه‌ی خود را به خوبی به انجام نمی‌رسانند و نظام پاداش مدیران فقط درجهت منافع آنهاکار میکند. بازارهای مالی و بازارکار مدیران نتوانستند مدیران با کارائی پائین را شناسایی کنند. همه اینها نشان داد که روش‌هایجدیدی برای حمایت ازشرکتها و صاحبان و ذینفعان آنها مورد نیاز است که اینروش‌های نظارتی قوانین حاکمیت شرکتی نام گرفتند.

نادری ارکان حاکمیت شرکتی را کمیته حسابرسی ، کمیته ریسک، کمیته جبرانخدمات و پاداش و کمیته انتصابات ذکر کرد و در خصوص کمیته حسابرسی تصریح کرد: این کمیته مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل می‌باشد. پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمومی جهت انتخاب، تعیین حق‌الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، دریافت گزارش حسابرسی و کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی و بهبود ارتباط مدیران، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی از جمله مواردی است که در شرح وظایف کمیته حسابرسی آورده شده است که در این بین اعضای کمیته حسابرسی شامل 5 عضو که حداقل دو نفر اعضای غیرموظف و بقیه از خارج شرکت به انتخاب هیأت مدیره میباشد با تشکیل جلسه حداقل 6 بار در سال مسئولیت‌های بررسی اثربخشی کنترل‌های داخلی، بررسی موضوعات مهم حسابداری و گزارشگری مالی، بررسی منشور، طرح‌ها، فعالیتها و کارکنان واحد حسابرسی داخلی و حصول اطمینان از عملکرد حسابرسان مستقل را بر عهده دارند.

معاون اقتصادی مالی شرکت فولادمبارکه اهداف کمیته ریسک را چنین برشمرد و گفت: کمیته ریسک با بررسی رویه‌ها و خط مشی‌های مدیریت ریسک، فرآیند مدیریتی شناسایی ریسک های با اهمیت را بررسی می‌کند و بر کفایت تمهیدات لازم نظارت میکند تا ریسک ها بطور مؤثر مدیریت شوند. علاوه بر این چارچوب مدیریت ریسک را بررسی نموده و هرگونه تغییر را برای تایید به هیأت مدیره پیشنهاد می‌دهد. اعضای کمیته ریسک عبارت هستند از یک عضو هیأت مدیره، یکی از مدیران اجرایی به انتخاب مدیرعامل و یک کارشناس خبره با تایید هیأت مدیره که باید حداقل 4 بار  در سال تشکیل جلسه دهند که کمیته میتواند هر یک از مدیران را برای حضور در جلسات دعوت کند و بعد از هر جلسه نتایج به جلسه بعدی هیأت مدیره گزارش گردد.

وی در ادامه با تشریح وظایف کمیته جبران خدمات و پاداش خاطر نشان کرد: اینکمیته مسئول برنامه ریزی و نظارت بر شیوه های پرداخت حقوق و مزایا و پاداشمدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت در چارچوب آیین نامه مصوب هیأت مدیره  میباشد و تصویب طرح‌های پاداشی، بررسی و تصویب اهداف کوتاه مدت و بلند مدتشرکت در ارتباط با جبران خدمات مدیرعامل، و تعیین سطح حقوق و مزایای مدیرعامل بر اساس ارزیابی را بر عهده دارد و مرکب از 5 نفر شامل 3 عضو غیر موظف هیأت مدیره(به انتخاب هیأت مدیره)، مدیرعامل و یک کارشناس خبره یا معاون نیروی انسانی می باشد.

نادری پیشنهاد کاندیدهای مناسب برای انتصاب در هیأت مدیره را از وظایفکمیته انتصابات خواند و گفت: این کمیته باید اطمینان حاصل کند که بهترینشخص برای یک پست مدیریت انتخاب شود.

وی در خصوص اینکه حاکمیت شرکتی به نفع کیست گفت: شرکت‌ها به دلیل دسترسی بهتر به منابع افزایش سرمایه خارجی، سرمایه گذاری ارزانتر، سرمایه‌گذاری خارجی ، سهامداران و سرمایه گذاران به دلیل اطمینان از موقعیت مالی واقعی‌شان ، سهامداران خرد ، سایر ذینفعان و جامعه به دلیل افزایش اعتماد، کاهش ناپایداری و فساد کاری، افزایش سرمایه‌گذاری و فرصت‌های بهتر رشد از جمله صاحبان ذینفع تفکر حاکمیت شرکتی هستند.
معاون اقتصادی مالی شرکت فولادمبارکه در زمینه اقدامات انجام شده درراستای اعمال حاکمیت شرکتی درشرکتهای زیرمجموعه شرکت فولادمبارکه گفت: نخستتهیه و ابلاغ دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای سطوح مختلف مدیریت ازشرکتهای تابعه فولادمبارکه به منظور یکپارچه سازی و ایجاد وحدت رویه درپرداختها در شرکتهای زیر مجموعه فولاد مبارکه تهیه و ابلاغ گردیده که بهصورت سالیانه به روزآوری میگردد. دوم تهیه و ابلاغ دستورالعمل گزارشگری مالی گروه فولاد مبارکه اصفهان بوده چراکه اطلاع رسانی به موقع و افشاء اطلاعات توسط ناشران بورسی برای سازمان بورس اوراق بهادار بسیار حائز اهمیت می‌باشد. نظر به اینکه شرکت فولاد مبارکه طبق استانداردهای حسابداری مشمول تهیه وتنظیم صورتهای مالی تلفیقی میباشد؛ با توجه به درجه اهمیت ارسال اطلاعات مورد نیاز توسط شرکت‌های زیرمجموعه فولاد مبارکه دستورالعملی تهیه و به شرکتهای زیر مجموعه ابلاغ گردید تا در این گروه همه به خوبی وظایف خود را شناخته و طبق جدول زمانبندی شده اطلاعات خود را گزارش نمایند.

نادری ایجادکمیته حسابرسی در شرکت‌های زیرمجموعه فولاد مبارکه با برگزاری دوره آشنایی با مباحث حسابرسی داخلی توسط اساتید مجرب برای کلیه متقاضیان در حوزه مالی شرکت‌های زیر مجموعه را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: برگزاری آزمون و انجام مصاحبه با پذیرفته شدگان و انتخاب 30نفر از بهترین افراد، تشکیل تیم های 3 نفره شامل 30نفر از قبول شدگان در آزمون و 15 نفر از اعضای هیات مدیره شرکتها، برگزاری اولین همایش کمیته حسابرسان شرکتهای زیرمجموعه فولادمبارکه درشهریورماه سال جاری و برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های تخصصی برای تیم‌های منتخب از دیگر اقدامات مثمر ثمر بوده است.

وی چهارمین اقدام اساسی را مطالعه تغییر ساختار شرکت فولاد مبارکه بهساختار هلدینگ خواند و گفت: با توجه به اینکه تعداد شرکتهای زیرمجموعه فولاد مبارکه در حال افزایش می باشند به طوری که در سال جاری تعداد 3 شرکت جدید به گروه فولادمبارکه افزوده شد (ورق خودرو چهارمحال، شرکت فولاد سپید دشت، شرکت نوین الکترود اردکان) مطالعه‌ای درخصوص ایجاد ساختار هلدینگ در فولاد مبارکه صورت گرفت و تصمیم بر ایجاد ساختار هلدینگ گرفته شدکه با یک شرکت خارجی و مشاور داخلی در این خصوص قرارداد منعقد گردیده کهفاز اول آن در حال انجام است.

ارزیابی شرکتها بر اساس مدل بومی شدهEFQM پنجمین اقدام است که معاون اقتصادی مالی در این زمینه به آن اشاره کرد و گفت: از آنجا که یکی از مهمترین اقدامات لازم در هر سرمایه‌گذاری ارزیابی مستمر شرکتهای سرمایه‌پذیر می‌باشد و از سوی دیگر اکثر شرکتهای موجود در سبد سرمایه‌گذاریشرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکتهای ابزاری بوده که بر اساس استراتژی‌هایفولاد مبارکه سرمایه‌گذاری در آن‌ها صورت پذیرفته است. بر این اساس شرکت‌های مذکور را نمی‌توان تنها با معیارهای کمی مانند سود یا فروش ارزیابی نمود. لذا با الهام گیری از مدل EFQM، الگوی جامعی طراحی گردیده که با استفاده از آن میتوان شرکت‌ها را از ابعاد مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. درماه گذشته برای اولین بار این ارزیابی از تعداد 51 شرکت زیر مجموعه توسط  25  گروه از ارزیابان شرکت فولاد مبارکه انجام شده که نتایج آن امروز اعلام می گردد.

معاون اقتصادی مالی شرکت فولادمبارکه اصفهان، استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001را یکی از برنامه‌های آتی در راستای حاکمیت شرکتی در شرکتهای زیر مجموعه فولادمبارکه دانست و افزود: استقرار نظام برنامه‌ریزی استراتژیک و تعیین چشم انداز، مأموریت و استراتژیهای همسو با فولاد مبارکه ، نهادینه سازی نظام کمیته حسابرسی در شرکت‌ها و آموزش لازم برای شرکت‌ها، ارائه صورتهای مالی و بودجه تلفیقی با استفاده از نرم افزار Board، نظام جامع مدیریت منابع انسانی در شرکت های گروه و پذیرش و عرضه سهام شرکت‌هایزیرمجموعه در فرابورس از جمله موارد دیگری است که انشاا... با همکاری وهمدلی همه همکاران عزیز به اجرا در خواهد آمد.

این گزارش حاکی است در بخش دیگر این همایش یک روزه، فرزاد ارزانی، معاون تکنولوژی شرکت فولادمبارکه اصفهان با ارائه گزارش ارزیابی شرکتهای گروه فولادمبارکه اصفهان گفت: فرآیند ارزیابی و بهبود بر مبنای مدلهای تعالی سازمانی که در شرکت فولادمبارکه صورت گرفته ابتدا با برگزاری دوره‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی شروع گردید که در ادامه ارزیابی یا خودارزیابی انجام شد. شناسایی قوت‌ها و زمینه‌های بهبود قدم بعدی بود که همراه با شناسایی و اولویت‌بندی برنامه‌های بهبود به اجرای برنامه‌های بهبود و یادگیری از سازمان‌های موفق منجر شد و این چرخه همواره به صورت پیوسته تکرار شده تا به امروز.

ارزانی با تشریح مدل تعالی سازمانی گروه فولاد مبارکه اصفهان افزود: بر اساس چرخه P.D.C.A. از مجموع 600 امتیاز درنظر گرفته شده برای منابع، بخشهای منابع انسانی - راهبری و راهبردها - فرآیندها، خدمات و محصولات - منابع پشتیبان - منابع مالی و سرمایه گذاری هرکدام 120 امتیاز به خود اختصاص داده اند و در بخش نتایج با 400 امتیاز ، نتایج منابع انسانی100امتیاز، نتایج منابع سازمانی200 امتیاز ، نتایج فرایندها، خدمات و محصولات100 امتیاز مدنظر قرارگرفته شده است.

معاون تکنولوژی شرکت فولادمبارکه اصفهان اهداف جایزه تعالی گروه فولاد مبارکه اصفهان را چنین برشمرد و گفت: ایجاد فضای رقابتی جهت بهبود مستمر و تعالی شرکت‌های گروه ، تشویق شرکت‌ها به انجام فرآیند خودارزیابی و شناخت قوت‌ها و زمینه‌های قابل بهبود خود، ایجاد بستر لازم برای تبادل تجربیات موفق شرکت‌های گروه، ایجاد فضای لازم برای قدردانی از تلاشها و زحمات مدیران و کارکنان شرکت‌های گروه، لزوم تدوین استراتژی در شرکت‌های زیرمجموعه و همسوسازی استراتژی‌های تدوین شده با استراتژی‌های شرکت فولاد مبارکه، لزوم تدوین و ارتقای فرهنگ بهبود مستمر در شرکتهای گروه و لزوم پیاده سازی ارکان حاکمیت شرکتی شامل انصاف، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری از جمله اهدافی است که برای جایزه تعالی گروه فولادمبارکه ترسیم گردیده است.

ارزانی در تشریح ساختار سازمانی شرکت های گروه فولاد مبارکه اصفهان گفت: فولادمبارکه اصفهان به منظور توسعه صنعت فولاد در کشور با سرمایه گذاری در شرکت های فولاد هرمزگان با 99.6 درصد ، فولاد امیرکبیر کاشان با 52.57 درصد ، سنگ و آهن فولاد سنگان با 99.6 درصد ، صنعتی و معدنی فولاد سنگ مبارکه با 98 درصد ، ایریسا با 68.2 درصد، فنی مهندسی فولاد مبارکه با 99 درصد ، صنیع کاوه تهران با99.94 درصد ، فلز تدارک با 99.6 درصد ، تامکو با 37.68 درصد، توکا بتن با 25 درصد، باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان با 95 درصد، تارا استیل با 70 درصد، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با 66.3 درصد، هولدینگ فولاد متیل با 32.16 درصد در قالب 9 شرکت، سرمایه گذاری توکا فولاد با 25درصد در قالب22 شرکت و هولدینگ آتیه فولاد نقش جهان در قالب 12 شرکت توانسته به اهداف خود جامه عمل بپوشاند.

وی بخش‌های جایزه تعالی گروه فولاد مبارکه اصفهان را شامل شرکتهای تولیدی، خدماتی، مراکز خدماتی و هلدینگ‌ها دانست و در خصوص تعداد شرکت‌های حاضر در فرآیند ارزیابی گفت: 9 شرکت تولیدی، 21 شرکت خدماتی، 16 مرکز خدماتی و 5 هلدینگ در این دوره از ارزیابی حضور داشتندکه از تاریخ 15/7/93 لغایت 8/8/93 صورت گرفت.این ارزیابی با تعداد 52 نفر ارزیاب در قالب 22 گروه به صورت 102 نفر- روز ارزیابی در محل شرکتها، 816 نفر- ساعت بابت تهیه گزارش بازخورد شرکتها و 60 نفر- روز بابت جمع بندی گزارش نهایی شرکتها صورت پذیرفت.

ارزانی در زمینه توزیع فراوانی شرکت‌ها بر اساس امتیازات اکتس

/ 9 نظر / 93 بازدید
احمد

Test

حسین آقا

سلام احمد جان . وبلاگ درسته . همکاران ما اینقدر مشغول اضافه کاری وکسب درآمد وبالا بردن سقف بیمه پذیرشان شده اند که فقط به مبلغ پرداختی پرفراژ فکرمی کنند . کلا همه مسائل شرکت بی تفاوت شده اند. خدا به دادمان برسد .

علی ع

سلام واقعیت اینه که حسین آقا میگه تقریبا اکثر آدمهایی که من می شناختم بی خیال مسائل شرکت شدن بعضی ها هم که براشون مهمه کاری دیگه از دستشون بر نمیاد کسی به حرفشون گوش نمی ده اگه تو جلسه هم اندیشی شرکت کرده بودی می فهمیدی دیگه هیچ مبحثی تقریبا برای هیچ کسی مهم نیست دست به سایت نزن اشکال از گرینده هاست نه فرستنده

علی ع

متاسفانه بعضی از چیزها دست ما نیست بزارین یه مثال بزنم تا حالا شده با یک نفر آدم برخورد داشته باشید که حاضر نباشه به هیچ وجه ممکن اشکالات خودش رو بپذیره و هر حرفی که زده بشه یه توجیهی بیاره (بر فرض مثال یک نفر معتاد) با این آدمها چه باید کرد یا باید باهاشون مرتب حرف زد مرتب گوشزد کرد مرتب چیزی رو که به نظرت میرسه درسته اعلام کرد مرتب .... یا ول کنی بزاری هر وقت متوجه شد که اشتباه داره می کنه بیای بهش بگی راه درست از نظر تو اینه (ممکنه راه تو هم درست مطلق نباشه ) ولی یه راه متفاوت از راه قبل هستش بعدم یا اون آدم می پذیره یا نه حالا اگه اون آدم از اقوام نزدیکت باشه یا آدمی باشه که تو زندگی تو تاثیر مستقیم داشته باشه تکلیف چیه اگه مرتب گوشزد کنی اون آدم خسته میشه طردت می کنه اگه ول کنی اون آدم کل زندگی تو رو تحت تاثیر قرار میده حالا تکلیف چیه؟؟؟ بزار بگردیم سر شرکت تو شرکت اولا وضعیت به وضوح آدم معتاد نیست دوما مسئله کاملا سلیقه ای هستش یعنی هر فردی می تونه بگه این سلیقه این فرده و این سلیقه اون فرده (یعنی همین الانم من ممکنه اشتباه کنم ) ولی چیزی که برای من مسجل شده اینه که آدمها بی خیال شدن بی تفاوت شدن

علی ع

چرا بزار از طرف خودم بگم چون راه گفتگو به شدت بسته شده ساختار نظام شرکت از مشارکتی بسیار دست و پا شکسته که وجود داشت به سمت ساختار سازمانی سلسله مراتبی نظامی گونه میره نظام برچسب زنی داره متداول میشه (یعنی تا اعتراضی تا تذکری تا ...صورت میگیره یا میگن احساسی عمل میشه یا میگن داره بی انصافی می کنه)آدمها کمتر جرات حرف زدن دارن و آدمها به خود سانسوری بیشتر رو می آورن و در حرف زدن به لکنت می افتن افراد جدید الاستخدام تحت تاثیر اعمال افراد قبلی هستن ( اشاره مستقیم می کنم به سوال به جای فردی در هم اندیشی که پرسید قدیمی های ایریسا که دنبال فروش سهام خودشون هستن چه آینده ای از ایریسا متصور هستن که می خوان سهامشون رو بفروشن) این مسئله نه تنها از طرف مدیران و معاونین محترم هست بلکه در سطح کارشناسان و مدیران میانی هست حالا تو این وضعیت مدیران کلان شرکت با تمام قوا بیان استراتژی تعریف کنن بیان خودکشی کنن پلن تعریف کنن بیان همه چیز رو به صورت مهندسی کامل ببینن اونی که باید اجرا کنه یعنی کارشناس سازمان بی خیاله بی انگیزهست بی آینده هستش نگاه به افراد با سابقه می کنه

علی ع

یعنی میگه این که مدیر محترم اموره این که مدیر فلان پروژه هستش اینکه سرپرست من هست وضعیتش اینه من تکلیفم چیه؟؟ پس از دید من میشه گفت ما الان تو سراشیبی سقوط هستیم حالا با این وضعیت با پستی که شما گذاشتین همه چیز قوز بالا قوز میشه یعنی این 2 جو اختیاری هم که مدیر عامل داره عملا ازش گرفته میشه عملا مدیر عامل میشه یک کارمند تحت فرمان چند مدیر در فولاد مبارکه یعنی نا امیدی به مراتب بیشتر میشه تو این وضعیت چه باید کرد ؟؟ همون جوری که اول نظر اول گفتم متاسفانه بعضی از چیزها دست ما نیست بعضی وقتا که می بینی کاری از دستت بر نمیاد باید بشینی تماشا کنی باز هم باید گفت متاسفانه

امید

سلام میشه یک قسمت مطلبتون را اختصاص بدید به جناب مدیر امور عمومی

پسر حاجی

سلام : احمد آقا تعجب می کنم ، چقدر پر توقعی!!! مگه با تغییرات بنیادی که مدیر عامل محترم ایجاد کرده و بی انظباط ها و سنتی ها کم کم حذف میشند و با انظباط ها و امروزی ها سوار کار شدند ، دیگه چه مشکلی وجود داره ؟ چرا بعضی ها فرافکنی می کنند؟ الحمداله سازمان که اصلاح شد و معاونت ای اس که ریشه همه مشکلات بود هم عوض شد.

پسر حاجی

احمد آقای عزیز به مهندس های جوان و برومند ایریسا باید گفت بهانه تراشی نکنید . اگر شرکت ایریسای موفق می خواهید !!!!! باید سخت کار کنید. کار . کار و کار است که شما و ایریسا را موفق خواهد کرد.