سهام کارکنان ایریسا را چه کسی باید بخرد؟

سال گذشته تلاش زیادی شد تا یک خریدار برای سهام کارکنان پیدا کنند. لکن عملاً خریداری پیدا نشد. و سهام کارکنان بر روی دستشان ماند. هیئت مدیره محترم و سهامدار عمده, قول داده بودند که این مشکل کارکنان را حل کنند ولی عملاً نتوانستند. راه حل چیست؟ به نظر احمد بهترین و عملی ترین راه که به نفع همه باشد این است که سهامدار عمده یعنی فولاد مبارکه با توجه به اینکه دنبال یک هلدینگ قوی است که میخواهد سیاست و مدیریت خود را بر زیر مجموعه ها اعمال کند , سهام کارکنان را بخرد. تمام فشار سهامداران در روز مجمع همین باشد. و سهامدار عمده این را بپذیرد و عملا با سهامدارانی که بنیانگذار و ذیحق ایریسا هستند مخالفت نکند. در این رابطه هر کس میتواند با آقای دکتر بهرام سبحانی  مدیر عامل محترم فولاد مبارکه مکاتبه کند. این گره فقط به دست مبارک ایشان باز می شود. ceo@msc.ir   

/ 1 نظر / 39 بازدید
مال باخته

از جناب آقای دکتر سبحانی درخواست میکنیم امسال منافع سهامداران خرد را که از نیروهای قدیمی ایریسا هستند در نظر بگیرند .اکثر این مال باخته ها از بنیانگذاران ایریسا هستند .