آدمی

دوستی داشتم که خدایش بیامرزد

که ورد زبانش بود

آدم هر بلایی سرش میاد نصف حقشه..

/ 3 نظر / 3 بازدید
کارمند واقع بین

چقدر این وبلاگتون مسخره شده تو رو خدا یخوده بهش برسین . این اراجیف که مگیوین از سر دلخوشی به عیدیتونس ؟

خارج از محدوده

بلا دوره مشبکی جان....

فراهانی

ادميزاد بزرگترين خصيصه اش اشتباه و لغزش است و برترين فضيلتش توبه . توبه از گناه ، ازاشتباه ، از ناداني ، از كودكي هاي مسخره اش و . و . و . . . . . حالا چه انتظار داريم از ادمي ؟!