هر کار به وقت خویش نیکوست.

شنبه گذشته روز تولد حضرت علی علیه السلام روز مرد بود. قرار بوده که هدیه ای به کارکنان بدهند. هنوز نداده اند. هر کاری باید از قبل برنامه ریزی و پیش بینی و تمهید شود. وقتی هنوز هدیه را نداده اند یعنی یکجای کار می لنگد. یک بخشی کوتاهی کرده است. دیگر وقت فضیلت کار گذشته است. چند نکته : 1- روز زن هم به زنان کارمند هدیه می دهند هم به مردان کارمند, پس برای روز مرد به کارکنان زن و مرد هر دو هدیه دهند. 2- پول دادن به عنوان هدیه اثر چندانی ندارد. هدیه باید کالائی باشد هر چند اندک قیمت . 3- هدیه را شایسته است به همه کارکنان بدهند و نوع قرارداد مهم نباشد که ساعتی هستند یا غیر ساعتی . 4- هدیه را باید به بازنشستگان هم بدهند گویا تصور این است که بازنشسته ها دیگر مرد نیستند یا از مردی افتاده اند.  همین هفت خط در word به عنوان شروع کافی است.

/ 0 نظر / 28 بازدید