نامه ای از دکتر ابوالحسن بقائی

جناب آقایاحمد،
با سلام و قدردانی از کوشش و همت شما در زنده نگاه داشتن راه ایرسا ،باخواندن  نوشته اخیرتان، وظیفه خود دیدم به عنوان یک دوستدار ایریسا نکاتی را که بهنظرم میرسید بدین وسیله اعلان نمایم.

با عرض ارادت
ابوالحسن  بقایی


راه ایریسا
با سلام ،
دیروز سایت ایریسا را نگاه میکردممطلبی دیدم که به شدت موجب نگرانی من شد و لازم دیدم نکاتی را درباره آن بنویسم. مطلب انتقال کارکنان ایریسا شاغل در فولاد مبارکه به آن شرکت بود. از دست دادن سودحاصل از قرارداد نگهداری سیستمهای فولاد مبارکه شاید برای ایریسا مسئله حیاتی نباشدولی مسایل جنبی این اقدام می تواند خسارات سنگینی هم به ایریسا و هم به فولادمبارکه وارد نماید.

این اقدام  یعنی برگرداندن چرخ به عقب ، یعنیتشکیل مجددای-دی-پی  در فولاد مبارکه و اخراج محترمانه ایریسا از فولادمبارکه ،یعنی ازدست رفتن حامی اصلی و بازار دایمی ایریسا ، یعنی محروم شدن تدریجیفولاد مبارکه از خدمات حیاتی ایریسا ، یعنی کشیدن سنگ اصلی زیر بنای ایریسا ، یعنیگام اول در راه پایان ایریسا ، یعنی گام اول در راه تضعیف و بلا استفاده کردنسیستمهای مدیریت و اتوماسیون فولاد مبارکه.

اگرکاربران  سیستمهای فولادمبارکه تا کنون سیستمهای به روز و همیشه آماده به کار داشته اند به برکت تشکیل وتقویت ایریسا بوده است . شاید بدون مشکل بودن سیستم ها این گمان را به وجود آوردهاست که نگهداری و به روز رسانی آنها کار ساده ایست که از عهده هر گروه و شرکتی  بر میآید.  بایستی برای مدیریت عالی فولاد مبارکه روشن شود که چنین نیست. بزرگی ودر هم پیچیدگی سیستم های فولاد مبارکه بسیار بیشتر از آن است که تصور میکنند. بایددر نظر داشته  باشند که کلیه عملیات تولید و مدیریت فولاد مبارکه به کمک سیستمهاانجام میگیرد. عدم کارایی سیستم ها به معنی عدم کارایی تولید و مدیریت فولاد مبارکهاست.

 
تشکیل مجدد ای-دی-پی  و دولتی کردن خدمات،به معنیمحروم شدن سیستم ها از یک پشتوانه بزرگ کارشناسی و قطع جریان خون تازه کار شناسی بهکالبد بخش نگهداری سیستم ها و مرگ تدریجی آنهاست که برای اصلاح کار بایستی  مجددا دستبدامان کارشناسان و شرکت های خارجی شد.

ممکن است گفته شود باز هم در مواقعلازم از خدمات ایریسا استفاده خواهیم کرد ولی متأسفانه در آن زمان ممکن است دیگرایریسایی به شکل امروزی وجود نداشته باشد. میتوان سخنهای زیبا گفت  که ایریسا همیشهدر کنار فولاد مبارکه بوده و از حمایت  آن برخوردار خواهد شد. تجربه نشان خواهد دادکه این شعاری است که  پشتوانه اجرایی نخواهد دشت. پس از تشکیل مجدد ای-دی-پی درفولاد مبارکه  تنگ نظری ها ، رقابت ها و تسویه حساب های شخصی منجر به اخراج تدریجیایریسا از فولاد مبارکه خواهد شد. گفته می شود ایریسا با پروژه های دیگر به کارشادامه خواهد داد این غیرممکن نیست ولی بعید است. شرکتهایی با توانایی بازاریابیبسیار بالاتر و مدیریت های بسیار تواناتر از ایریسا سراغ داریم که چگونه از بینرفتند.

علاوه بر نگهداری و بروز رسانی سیستم های مدیریت و اتوماسیون ،خدمات ایریسا در توسعه سیستمهای اتوماسیون و مدیریت فولاد مبارکه مانند توسعه هاینورد گرم، توسعه فولاد سازی و..... منجر به صرفه جویی اقتصادی بیش از میلیون هادلار شده است. به برکت تشکیل و تقویت ایریسا شرکت هایی مانند ذوب آهن اصفهان وفولاد خوزستان  و.......سیستم هایی در حد سیستم های فولاد مبارکه را با هزینه هاییکمتر از چند صدم هزینه ای که فولاد مبارکه مجبور بود بابت آن پرداخت کند بدست آوردهاند. این یعنی چند صد میلیون دلار صرفه جویی ارزی. این  تنها بخشی از خدمات ایریسابه اقتصاد کشور است.

 
ایریسا با توان امروزی آن ساده بدست نیامده استکه بسادگی و تنها بخاطر نارضایتی بخشی ازکارکنان آنرا نابود کرد. ایریسا حاصل بیشاز سی سال برنامه ریزی و پیگیری مدیران عالی صنعت فولاد کشور و بخصوص فولاد مبارکهو تلاش بیش از بیست ساله  مدیران و کارکنان شرکت ایریسا می باشد. گردهم آوردنمجموعه ای با تجربه و دانش کارشناسان ایریسا و ایجاد دانش فنی موجود در سازمانایریسا کاریست که نیاز به زمانی طولانی و صرف هزینه های سنگین  دارد که برای ایریساپرداخت شده است.

اگر مشکلاتی در ایریسا منجر به نارضایی بخشی از کارکنانشده است، چرا مدیریت عالی فولاد مبارکه بجای تخریب شرکت از مدیریت ایریسا نمی خواهدتا اصلاحات لازمه را انجام دهد؟ چرا اگر مدیریت ایریسا قادر به انجام اصلاحات لازمدر جهت رفع نارضایی کارکنان نیست ،مدیریت فولاد مبارکه به اصلاح مدیریت ایریسا بجایتضعیف ایریسا اقدام  نمی کند؟ این اقدام اخیر فولاد مبارکه ممکن است به طور مقطعی وکوتاه مدت تعدادی از کارکنان را ظاهرا راضی کند ولی مطمئنا  اکثر همین کارکنان راضیشده امروز، دیر نخواهد بود که در خواهند یافت که راه حل صحیحی برای حل مشکلاتشانانتخاب نکرده اند.

به باور من اگر چند نفر از مدیران و کارشناسان که از  سوابق و خدمات ایریسا و نقش فنی و اقتصادی آن در فولاد مبارکه و کشور و هم چنینعظمت و پیچیدگی هایسیستم های مدیریت واتوماسیون فولاد مبارکه و اهمیت آن برای تولید و زیان های وارده به تولید در صورتبروز اشکال در سیستم ها و مشکلات فولاد مبارکه در زمینه توسعه و به روز رسانیسیستمها در صورت ناپدید شدن ایریسا و خطرات تشکیل مجدد ای-دی-پی برای ادامه حیاتشرکتایریسا بخوبی آگاه باشند و بتوانندبه روشنی آنرا بیان کنند، در جلسه‌ای این موارد را برای مدیر عامل محترم فولادمبارکه تبیین و تجزیه و تحلیل نمایند، در این صورت احتمال می رود که ایشان تصمیمدیگری اتخاذ نمایند و از اضمحلال این مجموعه بزرگ از دانش فنی کمیاب و گرانبهاو کارشناسان مجرب که سال ها درکنار یکدیگر کار کرده اند و نهایتأ سازمانی که برای  بیش از ۶۰۰نفر از کارشناسان کشور کار مفید و با ارزش فراهم کرده است جلوگیری شود.

به باور من تصمیم اخیر مدیریت عالی فولاد مبارکه، گام اول در فروپاشیایریسا است. از ایشان بخواهند  به نحوی اقدام کنند که شروع این فروپاشی به نامایشان ثبت نشود.

والسلام

/ 65 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
درد دل

واقعا نهایت وقاحته که مدیران ایریسا من جمله آقای س و آقای ن بلند بشن برند با مدیرعامل فولاد جلسه بگیرند و بگند که بچه های نگهداری خطرناک هستند و ما اونا را با مدریت خاصی کنترل میکردیم و اینا تنها یک سیاهی لشکر هستند که اگر قرارداد مستقیم بشند دیگه کار نمیکنند و فولاد را به چالش میکشند.خیلی رو دارند که پرسنلی که حدود 20 ساله برا اونا کار میکنه ازش اینجوری یاد کنند بخدا اگر بچه های توسعه جلوی این مدیران گستاخ ایریسا نایستند فردا همین حرف ها را به اونا هم میزنند.

خوشبختانه شنونده عاقل بوده وبه این چرندیات آقایون خندیده ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست .......

ما با کسی دعوا نکردیم آقایون میخواهند دعوا راه بیفته

جواب اون دوستدار ایریسا شما کدوم واجباتتو انجام میدی که این یکیش باشه بعدشم نسخه نپیچ ایریسا مال مجتمعه نه مال تو

امید

اگر مدیر عامل فولاد عاقل بود و از کاری که ایریسا انجام میداد خبر داشت ، نمی گفت : مگه ایریسا تو سایت هم پرسنل داره ؟" اگه عاقل بود تصمیم رو نمی گذاشت رو میز یه تعداد پرسنل که هرکی میخواد بره هر کی میخواد بمونه و آدمها هم طبیعتا منافع شخصی شون را در نظر میگیرن نه منافع سازمان ها رو ، حالا هم هم مدیریت ایریسا و هم مدیریت فولاد مبارکه توش موندن که چه جوری این مسئله رو جمع کنن پیش هر مدیر مسئولی (مجتمعی )که میری میگی میخواین چیکار کننین ، هیچ کس نمیدونه و بهش فکر هم نکرده ، دستگاه نظارت ( آقای نصوحی) هم که مشرف شدن کربلا . جواب این بحرانی که تو ایریسا پیش اومده رو کی میده ، اون آدمایی که فقط به منافع خودشون فکر کردن ؟؟ اونا که کار زبیعی کردن ؟؟ آیا دکتر جواب اون 450 نفر دیگه ایریسایی رو میده ؟ عمرا!!! اصلا بهش فکرم نکرده !! اصلا نمیدونه کجای کاره نه از مشکلاتی که تو فولاد پیش اومده خبر داره نه از ایریسا!! حالا اونایی که سودای EDP (مهندس صنایع ) رو تو سر داشتن و فکر میکردن کل توسعه رو هم خودشون انجام میدن !!! هول شدن میگن ما نمیتونیم !!! مسئولیت نگهداری تا آخر شهریور با شما !! این دیگه از جوکهای روزگاره

امید

روی صحبتم با اون عده قلیل از مستقیمی هاست که به خاطر رسیدن به هدفشون از هیچ کار غیر اخلاقی فرو گذار نکردند آقا میخواستی بری به سلامت خدا پشت و پناهت اما این درسته که به خاطر توجیه کارت از بالا تا پایین شرکت رو لجن مال کنی و گزارشات غیر واقعی بدی و از ایریسا یه چهره ای زشت بسازی ظاهرا مستمع هم عاقل نبوده و صحت و سقم ادعاها رو چک نکرده ! ایریسا ضعف داشته و دارد ، توی سیستمش ، مدیریتش و غیره مثل همه سازمانهای دیگه !مثل همین مجتمع فولاد! آیا در فولاد تبعیض و سو مدیریت نیست ؟پس اگه به خاطر آینده بهتر یا حقوق بیشتر یا ثبات بیشتر داری میری صادقانه بگو به این دلیل هست و همش هم قابل احترامه و چیز بدی نیست جالبه بعضی از دوستان از تبعیض مینالند! بعد سندی رو امضا میکنن که بزرگترین تبعیض درش هست و آدما با هم هیچ فرقی ندارن اما تو رو به هر چی اعتقاد داری تیشه بر ندار به ریشه ایریسا بزن !450 نفر دیگه دارن از ایریسا ارتزاق میکنن دوستش دارن در حالی که بهش انتقاد هم دارن ! پس با خودت رو راست باش و به خاطر توجیه رفتن همه رو خراب نکن . البته ایریسا اینقدر اعتبار داره که تلاش کسایی چون تو خللی در کار ایریسا ایجاد نخواه

از انتخاب آقای بابایی به عنوان مدیر منابع انسانی بسیار خوشحال شدم چون با شناختی که از ایشان دارم راه حل مسئله دست ایشان است

دوست عزیز من هم از انتخاب آقای بابایی خوشبینم ولی مساله ای که هست اینه که همه ما باید به مجموعه مدیریت کمک کنیم مدیران تصمیم گیرانی هستند که ما تصمیم سازان ایشانیم مدیران تسهیل کننده خواسته های پرسنل اند برای همین است که اگر مدیری محبوبیت نداشته باشد، هر چند فنون مدیریت داشته باشد نا موفق خواهد بود امیدوارم همگی دست به دست هم، حالا که مدیریت ارشد شرکت تصمیم به تغییرات گرفته اند، ایریسایی بهتر از همیشه را بسازیم

irisaei ghadimi

man ham entekhab BABAEI ra mofid midanam . chon modir edari bayad kasi bashe ke 4/3 (bale 4/3 na 3/4) penhan bashe . agaye BABAEI ham khob shire-mali va mast-bandi ra balade . movafagh bashe

صدای سکوت باران

هیچ کدوم از بچه ها چنین حرفی نزدن بلکه ایریسا تا آخر شهریور با فولاد قرار داره این اولاً ، ثانیاً اکثر کارهائی که بچه های فولاد انجام میدن شامل توسعه و پشتیبانی به صورت همزمان هست و در شرکت فولاد هم تصمیم بر این شده که اگر پرسنلی که قرارداد مستقیم شدن توسعه ای رو نتونستن انجام بدن اون وقت اونم با برگزاری مناقصه از شرکت های بیرون استفاده بشه شایعات الکی راجع به توسعه هم راه ندازین انصافاً کدوم یک از بچه های دفتر اصلاً از کار فولاد مطلع بودن که بخوان توسعه ای انجام بدن اون اندک افراد هم بعد از مطرح شدن مساله قرارداد مستقیم از تقریباً یکسال و نیم پيش با رویکرد مدیریت که بعضاً هم برای گوشمالی دادن به افراد بوده به دفتر اصفهان منتقل شدن !!! ، تازه خیلی از کارای دفتر اصفهان رو هم بچه های فولاد می کردن ، در نهایت برای همه آرزوی موفقیت دارم ، ایریسا بچه ای بوده که بیش از 15 سال از سینه فولاد شیر می خورده حالا باید خودش بره شیر بخره و بخوره دیگه راهی به غیر از این نداره پس خواهشن جو رو الکی متشنج نگنین اتفاقی نیافتاده فقط و فقط ایریسا به قول آقای ارباب شیرانی یک پروژه نگهداری رو از دست داده ، ولی ایریسا بیش از 60 تا