پاداش شش ماهه

استدلال دیگر این بود که پس از شش ماه مبلغ پاداش چشمگیر تر است و رضایت بیشتری را در کارکنان ایجاد میکند. در مقاطع شش ماهه بنابر فرمول و محاسباتی پاداش هریک از بخش های اتوماسیون – سیستم های اطلاعات – شبکه و  زیرساخت تعیین میگردد و پس از آن به تصویب مدیرعامل شرکت میرسد. آنگاه هر کدام از بخش ها ، پاداش هر پروژه و هر واحد را مشخص و به مدیر مربوطه اعلام میکند.

حال این مدیر پروژه و مدیر واحدها هستند که باید مبلغ تعلق گرفته را به روش مناسب بین کارکنان تحت سرپرستی خود توزیع کنند. سرپرستان و مدیران هم بنابر ذهنیات و محاسبات نه چندان دقیق خود ، پاداش را در بین کارکنان توزیع میکنند. و به هر کس سهمی میدهند. لیست پاداش بگیران تهیه میگردد و پس از تآیید مدیران بالاتر واحد مربوطه بالاخره به رویت مدیر عامل محترم شرکت میرسد و ایشان هم پس از بررسی و در بعض موارد انگشت گذاشتن روی برخی افراد پاداش ها را تعدیل (مثبت یا منفی) میکنند و آنگاه لیستهای مختلف به امور اداری آقای حسینی نیا میرسد که به اتفاق آقای رضانیری تمام مبالغ را در کامپیوتر وارد میکنند و بررسی نهائی را انجام میدهند که سر جمع ها و مبلغ تخصیصی هر بخش درست باشد. و پس از تهیه لیست نهائی آنها را به امور مالی ارسال میکنند تا آقای شریف زاده چکهای مربوطه را صادر و به بانک های مختلف مراجعه و پاداش هرکس را به حساب او واریز کنند.

اما اصل ماجرا و داستان از این لحظه به بعد شروع میشود که هر کس متوجه میشود چه مبلغی به حساب او واریز شده است. تعداد زیادی ناراضی داریم که بعضی ها حتی خشمگین هم میشوند و به مدیر خود نیز اعتراض میکند. اما این اعتراض ها تآثیری ندارد و مبلغ پاداش تغییری نمیکند و بلکه تآثیر آن فقط در روحیه و انگیزه کارکنان و پایین آمدن بهره وری است.

آنچه در بالا گفته شد فرایندی است که موجود است و من نکاتی را بر آن میافزایم تا نظر شما و مدیریت محترم چه باشد.

1 – در متون منابع انسانی آمده است که : "حفظ نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در کارکنان ، جهت افزایش روز افزون بهره وری در کار با استفاده از مکانیزم های مختلف از جمله پاداش از اهم وظایف هر سازمان است."    مدیریت ایریسا باید بررسی کند که آیا توزیع پاداش شش ماهه به روش موجود در ایجاد انگیزه مثبت در کارکنان و افزایش بهره وری آنان مؤثر بوده است یا خیر؟ پاداش توزیعی در چند سال اخیر علیرغم مبالغ بالای آن در مجموع ، انگیزه زیادی در کارکنان در جهت ایجاد بهره وری و شادمانی کارکنان ایجاد نکرده است. و در بسیار موارد موجب ناراحتی کارکنان شده است که مدیریت میتواند در این رابطه نظرسنجی کند.

2 – پاداش از چنان اهمیتی در مباحث مربوط به مدیریت برخوردار است که از آن به عنوان یکی از منابع قدرت تحت عنوان "قدرت پاداش" یاد میشود. به عبارتی مدیر از قدرت پاداش به منظور تآثیرگذاری و کنترل رفتار زیردستان استفاده میکند. مدیران ایریسا از این منبع یا حربه به خوبی استفاده نمیکنند. کما اینکه پس از توزیع پاداش کارکنان تحت سرپرستی خود را توجیه نمیکنند که چرا به آنان پاداش داده اند و چرا مبلغ آن زیاد است و یا کم. و چه عواملی موجب پاداش زیاد یا کم آنان شده است. آیا میتوانید مدیری را نام ببرید که در توجیه کارکنان تحت سرپرستی اقدام کرده باشد؟

کارکنان در ابتدا زیاد اعتراض میکردند ولی اخیرآ اعتراض کم شده است و این نه علامت توزیع عادلانه پاداش است بلکه افراد بی تفاوت شده اند و پاداش را در جیب میگذارند و میگویند خدا برکت.

3- موفقیت در دسترسی و به کاربردن اثربخش پاداش نیازمند مدیریت آن است. پس از چندین سال توزیع پاداش هنوز سیستم مدون و مکانیزه ای جهت محاسبه پاداش هر بخش و توزیع آن وجود ندارد. عوامل ارزیابی کارکنان مشخص نیست. با پیگیری مدیریت ، اخیرآ سیستمی برای ارزیابی عملکرد کارکنان تهیه شده است که هنوز اجرائی نشده است و تا اجرائی شدن آن زحمات زیادی را باید متحمل شد و راه درازی در پیش است تا به نقطه مطلوب برسیم. قصد سیستم ارزیابی عملکرد و یکی از اهداف آن کمک در امر توزیع عادلانه پاداش بر اساس ارزیابی انجام گرفته از کارکنان است.

4- پاداش مناسب باید دارای یکسری ویژگیها باشد مثلآ کافی و مناسب باشد. متنوع باشد. تکرار یک پاداش از خاصیت انگیزشی آن میکاهد. عبارت "پاداش شش ماهه" دارای اشکال است. پاداش باید هر از گاهی اتفاق بیافتد و پرداخت گردد. هرگاه که کارمند کار مثبت و فوق العاده ای انجام داد و قابل پاداش است باید به او پاداش داده شود. نه اینکه شش ماه بعد به او پرداخت شود که خود شخص هم فراموش کرده است.

به طور کلی دو معیار مهم در مدیریت پاداش وجود دارد یکی فوریت و دیگری توازن.

فوریت بدان معنی است که پاداش بایستی تا حد امکان بلافاصله پس از عملکرد مطلوب ارائه شود. مدیر پروژه باید مبلغی را در اختیار داشته باشد و هرگاه کارمندی کار فوق العاده ای انجام داد بلافاصله پاداش او را بدهد. و نه اینکه دست او خالی و بدون حربه و قدرت پاداش دهی باشد. زیرا هرچه بین عملکرد مطلوب و زمان پرداخت فاصله بیفتد از خاصیت انگیزشی پاداش کاسته میشود. منظور از توازن ، نوعی برابری و عدالت بین عملکرد فرد و نوع و میزان پاداش است.

توصیه: شایسته است مدیران محترم پس از توزیع پاداش با کارکنان خود بطور انفرادی صحبت کنند و علت میزان پاداش را برای او روشن کنند وگرنه به هدف مورد نظر از توزیع پاداش نخواهیم رسید.

5 – مطلوبیت سطح عملکرد هر فرد برای کارکنان باید روشن باشد. یک کارمند باید چه عملکردی داشته باشد تا پاداش مناسب و بالائی دریافت کند؟ و تحت چه شرایطی پاداش به او تعلق نمیگیرد.

یکسالی است که مدیریت تصمیم گرفته ، "پاداش شش ماهه" را به پاداش "چهار ماهه" تبدیل کند تا پاداش در مقاطع زمانی زودتری پرداخت گردد. اما عملآ این پاداش نیز دیر پرداخت میگردد و پاداش 4 ماهه امسال تا امروز که نزدیک نیمه شهریور است توزیع نشده است هر چند که مسئولین مشغول محاسبه و تعیین پاداش هر نفر هستند.

در شرکت ما علاوه بر پاداش شش ماهه پاداشهای دیگری هم وجود دارد و کافی است نظری به اعلامیه حقوق ماهیانه خود بیاندازید تا آیتم های "پاداش" ، "پاداش ویژه" و "کارانه" را برحسب مورد ببینید. "پاداش" همان پاداش Turn Over است که از زمان قدیم پرداخت میگردد و رسم آن از فولاد مبارکه ما را به ارث رسیده است. پاداش ویژه هم  در اختیار مدیران است که میتوانند ماهیانه به هر کارمندی که عملکرد مطلوب داشته باشد پرداخت کنند و روش بسیار خوبی است، منتهی باز هم  مدیران باید از این حربه و قدرت به خوبی استفاده کنند. "پاداش ویژه" از ابتکارات آقای مهندس ارباب شیرانی است که خواسته است مدیران، در پرداخت و تشویق کارکنان نمونه دست باز داشته باشد.

"کارانه" بیشتر به نیروهای جدیدالاستخدام تعلق میگیرد.

اذعان میکنم مدل مناسب پاداش و مدیریت آن در شرکت های تخصصی و نرم افزاری بسیار پیچیده و مشکل است. مخصوصآ شرکت ایریسا که تنوع کار و پروژه و ... در آن فراوان است. مدیریت محترم، بودجه پاداش بالائی برای تشویق و ایجاد انگیزه در کار و بهره وری در نظر گرفته است. اما توزیع عادلانه و بهینه آن جای کار فراوان دارد و تا رسیدن به نتایج مطلوب و دلخواه آن که ایجاد انگیزه و دلگرمی در کارکنان و تولید بهره وری است فاصله زیادی داریم. و در حال حاضر حرف و حدیث و سختی و تنش فراوان داریم. اما

"در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم   سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور"

و کلام آخر اینکه اطلاع رسانی فراموش نشود. از برکت پیشنهاد و اعتراض این وبلاگ وقتی "بن ماه رمضان" توزیع شد در سیستم فرزین به اطلاع همه کاربران رسید که مبلغ آن بن به حسابشان ریخته شده است. حالا هم انتظار است که همین کار را بکنند و برای کسانی که دسترسی به سیستم فرزین ندارند از راه های دیگر اطلاع رسانی شود. مثلآ از امکان SMS میتوان استفاده کرد که فقط باید این امکان در شرکت فراهم شود و کارکنان هم که تقریبآ همه تلفن همراه دارند. و  در روش دیگر همه کارکنان با استفاده از کلمه کاربری خود به سیستم دسترسی داشته و میزان پاداش و یا حتی پرفراژ حقوقی خود را مشاهده کنند.

البته کارکنان و خوانندگان محترم فکر نکنند که من با پاداش دادن به آنان مخالفم. نه. بلکه دنبال اثربخشی آن هستم که حق به حق دار برسد و آنان که ارزش بیشتری برای شرکت میآفرینند بهره مندی بیشتری داشته باشند.

/ 7 نظر / 25 بازدید
همکارقدیمی

سلام نظرتان درمورد ارزیابی دقیق بر اساس یک مدل تعریف شده که خوشبختانه درشرکت ایریسا موجوداست ، کاملا درست است . امیدواریم مدیران وسرپرستان دررده های مختلف با دقت ووسواس ارزیابی ها را انجام دهند ومواردش را بدون رودربایستی با ارزیابی شونده درمیان بگذارند.

حمیده

در حال حاضر بسیاری از مدیران پروژه ها و مدیران واحد ها در گیر محاسبه این پاداش ها هستند .اما اجازه می خواهم چند نکته را یادآور شوم 1- پاداش ها همانطور که از اسمشون پیداست فقط پاداش هستند و به کارمند هیچ ربطی نداره که چقدر است 2- پاداش یه واژه فقط برای براه داشتن کارمند برای انجام کاره ( مثلا اگر اینکارو نکنی پاداش خبری نسیت و یا به آقای ایکس میگم پاداش خبری نباشه و ... ) 3- یکی از حربه های ایریسا برای ترمیم حقوق همین پاداش کارانه است . که صد در صد به ضرر کارمنده 4- ما یه شرکت خصوصی هستیم و پاداش ها هم باید خصوصی باشه اما متاسفانه فرمولها همه دولتی هستند !!! 5- پاداش ویژه را میشه بیشتر توضیح بدین ؟ 6- اگر به پاداشتون اعتراض دارین یه سری هم به برو بچ دفتر تهران هم بزنین که اصلا پاداش نمیگیرن !! .

دو ریال

سلام احمد آقا این پیشنهادات را مجانی ارئه نکن. بنویس برای کمیته پیشنهادات. آنها خیلی بهتر ! اجرا میکنند و آمار پیشنهاد هم بالا میرود. و از همه مهمتر چند ماه پس از اینکه پیشنهادت را بررسی کردند یک پاداش خوب ده هزار تومانی هم تقدیمت میکنند. پس این هم یک نوع پاداش است که یادت رفته بنویسی.(پاداش پیشنهاد) تازه آخر سال اگه پیشنهادت پذیرفته نشد یک جعبه ابزار جایزه میگیری و اگر پذیرفته شد یک چیز بهتر. و اگر پیشنهادت برتر شد که پیشنهاد شما از آنهاست حتما یک سکه طلا یا نیم سکه طلا جایزه میگیری.

همکار

سلام.نظرتون راجع به تفاهم نامه زیر چیست؟ تفاهم نامه همكاري شركت هاي ايريسا و شاخص كنترل تاريخ: 02/06/88 از آنجا كه تأسيس شركت مهندسي شاخص كنترل اسپادان به منظور تحقق اهداف بشرح زير شامل: 1. فعاليت در شاخه هايي از كنترل و اتوماسيون صنعتي مانند برق و ابزار دقيق كه واحد اتوماسيون صنعتي شركت ايريسا در آنها كمتر فعال بوده و در جهت كامل نمودن فعاليت هايش در پروژه ها مورد نياز مي باشد. 2. فعاليت در بازار هايي كه جزو بازار هدف واحد اتوماسيون ايريسا نبوده و يا از اولويت بالايي برخوردار نمي باشد. 3. جذب بخش هايي از فعاليت هاي پروژه هاي واحد اتوماسيون شركت ايريسا كه در برنامه ريزي انجام شده در واحد نيرويي براي آن پيش بيني نگرديده و برون سپاري آنها در برنامه لحاظ گرديده است. 4. تأمين نيروهاي مورد نياز شركت ايريسا در بعضي ازفعاليت هاي موقتي و يا خاصي را كه ايريسا جهت آنها قصد استخدام نيروي جديد در شركت را ندارد. 5. اخذ نمايندگي بعضي از تجهيزات مورد استفاده در اتوماسيون و شبكه و فروش و توزيع آنها به عنوان بخشي از فعاليت هاي خود 6. كاهش هزينه اجراي پروژه هاي ايريسا با توجه به پايين تر بودن هزينه هاي بالاسري و

تهران

آقای راه ایریسا به این مدیران بفرمائید یک فکری هم برای دفتر تهران بکنند خیلی بلبشو است . مدیر قبلی که کنار نشسته و مدیر جدیدی هم وجود ندارد البته برای خیلی ها بد نشده و اینطوری راضی تر هم هستند ولی این دفتر و این وضع در شان شرکت معتبری چون ایریسا نیست این دفتر تهران چه هدفی را دنبال میکند ؟ برای ما که معلوم نیست برای مدیران چطور ؟ از اینکه فرصت دارم این وضع را به اطلاع مدیران و همکاران برسانم از شما ممنونم . ببخشید که در مورد بحث روز مطرح شده شما نبود

عبدا...

با سلام ، به نظر من پاداشها و حقوق رو میتونن افزایش بدن ، من همیشه این سوال تو ذهنم م هست که چرا تو دادن پاداش ، لول ، اضافه کردن حقوق اینقدر سخت گیری میشه ، بعد از یکسال تو مجمع عمومی اعلام میکنند 100 درصد سود داشتیم و حدود 2 میلیارد سود شرکت بوده ، بعدشم قسمت عمدش میره تو جیب ایریتک و سهامداران عمده ، خوب بابا حالااگه بجای 2 میلیارد ، 1.5 میلیلرد باشه ، عوضش حقوق و پاداش و لول که از عوامل مهم انگیزشی هست ارتقا پیدا کننه مگه چی میشه !!!!!

رهگذر

آقا جان ... اصلا مشکل اینه که مردم از دریافتهای همدیگه خبر دارن ... چه معنی میده؟ اصول فقط معلوم باشه کافیه ...