ترک خدمت مجازی

هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای        من در میان جمع و دلم جای دیگر است

در اینجا مقاله ای را برای شما درج میکنم که موضوع ترک خدمت مجازی را به خوبی تشریح کرده است و از خود مطلبی نمینویسم. خودتان بگردید و مصادیق آن را بیابید. من هم در فرصتی مناسب پیرامون آن خواهم نوشت. شاید وظیفه سازمانی من نیست که برای آن فکری کنم و راه حلی ارائه دهم. آنان که مسئول هستند چاره ای بیندیشند. تا نظر شما چه باشد.

در ابتدا از طولانی بودن این مقاله بسیار پوزش میطلبم. و نکاتی را متذکر میشوم.

-          مقاله را با دقت بخوانید و مانند خودم کم حوصله نباشید.

-          در محتوای مقاله تفکر کنید و مصادیق آن را بیابید.

-          از اظهار نظر دریغ نفرمائید.

-          برای اینکه فرصت کافی برای مطالعه و اظهار نظر داشته باشید احتمالا این مقاله برای 2 هفته در اختیار شماست و در این مدت پستی نخواهم داشت.

مقدمه:

واژه‏هایى از قبیل استعفا، تعدیل نیروى انسانى بدون برنامه ریزى دقیق، اخراج، انتظار خدمت و غیره وقایع تلخ زندگى کارى سازمانهاى امروزى است. اما تلخ‏تر از همه این واژه‏ها، پدیده ناشناخته‏اى به نام «ترک خدمت مجازى» کارکنان از سازمان است.

علت این که این واژه نسبت به سایر واژه‏ها تلخ‏تر و نگران کننده‏تر است، این است که در مورد مسائلى مثل استعفا، اخراج و ترک خدمت تکلیف سازمان و کارکنان روشن است و سازمان مى‏داند که این نوع کارکنان از این پس جزو سازمان نخواهند بود و سازمان نوع فعالیت، حجم کار و به طور کلى اهداف و راهبرد خود را براساس نیروهاى موجود در سازمان برنامه ریزى خواهد کرد، ولى در مورد کارکنانى که ترک خدمت مجازى در مورد آنها صادق است، موضوع کاملاً متفاوت است. گرچه ممکن است سازمان تصور کند که کارکنان موجود در سازمان در اختیار آنهاست، اما درک این که آیا کارکنان واقعاً در خدمت سازمان هستند یا نه، براى آنها دشوار است. چون این گونه افراد گرچه ممکن است به صورت فیزیکى به عنوان اعضاى سازمان تلقى شوند، ولى الزاماً از لحاظ فکرى و در واقع در خدمت سازمان نیستند.

شناخت و آسیب شناسى پدیده «ترک خدمت مجازى» یکى از مهمترین بحثهاى مدیریت منابع انسانى در سازمانهاى پیشرو و آینده نگر است که امروزه توجه شایانى به آن دارند.

 امروزه‏ مدیریت منابع انسانى یکى از مهمترین الزامات توفیق سازمانها در دستیابى به اهداف خود است که اداره صحیح آن مستلزم سپردن منابع انسانى به مدیران توانمند و دانشور است. متأسفانه برخى از سازمانها به ویژه سازمانهاى ناموفق، موضوع مدیریت منابع انسانى را جزو بخشهاى حاشیه‏اى و کم اهمیت تلقى مى‏کنند و صرفاً واحدهاى صفى سازمان را در اولویت قرار مى‏دهند، به طورى که از لحاظ کیفیت مدیریت این گونه واحدها و هم به لحاظ توزیع و تجهیز منابع مادى و انسانى در سطح بسیار پایینى قرار مى‏گیرد. به عنوان مثال، اغلب در سیستم ادارى و منابع انسانى که شالوده سازماندهى، طراحى مشاغل و به کارگمارى افراد مناسب در جاى مناسب است، فردى به عنوان مدیر و مسئول منصوب مى‏شود که شاید کمترین آگاهى را از منابع انسانى و چگونگى آموزش و پرورش آنها دارد. در حالى که سازمانهاى موفق امروزى، مدیریت منابع انسانى را یکى از مهمترین بخشهاى سازمان خود مى‏دانند و معتقدند که استفاده صحیح از منابع انسانى به گونه‏اى که «فرد مناسب در جاى مناسب قرار گیرد»، اولویت دارترین بحث در سازمان است .

این مقاله سعى دارد با نگرشى نوین به بحث مدیریت منابع انسانى، ضمن ارائه تعریفى اجمالى از «ترک خدمت»، پدیده پیچیده و بغرنج «ترک خدمت مجازى» را مورد بررسى قرار دهد و از ابعاد مختلفى آن را آسیب‏شناسى کند و توصیه هایى را به مدیران سازمانها ارائه دهد.

ترک خدمت، در یک تعریف به مفهوم خروج اختیارى کارکنان از سازمان است. چنانچه درصد کارکنان شایسته‏اى که سازمان را ترک مى‏کنند نسبت به کارکنان شاغل سازمان از حد معینى تجاوز کند، نشانه سوء مدیریت است.

 از منظرى دیگر، ترک خدمت به معنى جابه جایى اختیارى کارمند از یک واحد به واحد دیگر یا از یک سازمان به سازمانى دیگر است. این جابه جایى ممکن است یا ناشى از یافتن یک موقعیت برتر در سازمانى دیگر یا به واسطه نارضایتى از شغل خود باشد.

اما «ترک خدمت مجازى» به عمل کارکنانى اطلاق مى‏شود که در سازمان صرفاً حضور فیزیکى دارند و فکر، اندیشه، توان و تخصص خود را در جهت اهداف شخصى خود در خارج سازمان و یا در جهت اهداف سازمانى دیگر به کار مى‏گیرند. این معضل سازمانى تاکنون کمتر مورد توجه سازمانها و مدیران بوده و آن را به طور واقعى درک نکرده‏اند. نداشتن درک صحیح این پدیده و نیافتن راه حلى براى آن، سازمانها را با آنتروپى مثبت مواجه مى‏کند و به تدریج سازمان از درون دچار فرسایش مى‏شود و کم‏کم از عرصه‏کسب و کار و رقابت خارج مى‏شود.

این مسئله به خصوص در مورد کارکنان دانشور و فکرى   Workers  Knowledge  صادق است ؛ کارکنانى که حضور فیزیکى آنها براى سازمانهاى آینده‏نگر و پیشرو اهمیت چندانى ندارد، بلکه اندیشه و تخصص آنهاست که براى سازمان مهم است. اگر کارکنان دانشور به هر دلیلى نتوانند نیازهاى فردى خود را با نیازها و خواسته‏هاى سازمان همسو کنند، به تدریج شکاف میان اهداف سازمان و اهداف فرد عمیق‏تر مى‏شود و این شکاف موجب افول سازمان خواهد شد. در عصر صنعت عمدتاً سازمانها براى پیشبرد اهداف خود به کارکنان یدى و فنى نیاز داشتند و کمتر به کارکنان فکرى نیاز بود، چون در آن دوران سازمانها محصولات صنعتى تولید مى‏کردند و طراحان این محصولات نیز معدود افراد دانشور بودند، اما با گذر از این عصر و با ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات و بروز و ظهور فن آورى اطلاعات و ارتباطات ترکیب کمى و کیفى کارکنان به کلى دگرگون شد و اغلب سازمانها در راستاى تولید علم و دانش به فعالیت پرداختند. تولید علم به‏ جاى تولید کالا ترکیب کارکنان را از یدى و فنى به دانشور تبدیل کرد و به همراه آن مفاهیمى چون کار از طریق تلفن   Teleporting     کار در خانه  At home بروز کرد. همانطورى  که اشاره شد در عصر صنعت تعداد کمى از کارکنان در عرصه تولید فکر و طراحى محصول بودند، اما در عصر اطلاعات سازمان به عنوان «سازمان یاد گیرنده» تلقى مى‏شود ؛ در این نظم نوین جهانى، مسئولیت مدیر این است که یک سازمان یاد گیرنده خلق کند. در سازمان یاد گیرنده همه کارکنان در گیر شناسایى و حل مسائل هستند و سازمان از این طریق مى‏تواند تجربه‏هاى جدیدى بیاموزد، امور را بهبود ببخشد و برتوانایى‏هاى خود بیفزاید. ارزش اصلى سازمان یادگیرنده همانا حل مسئله است، در حالى که سازمان سنتى به گونه‏اى طراحى شده بود که کارایى افزایش یابد. در سازمان یادگیرنده کارکنان و اعضا پیوسته در صدد شناسایى و حل مسئله هستند.

ابعاد ترک خدمت مجازى

۱- تعارض بین اهداف فردى و اهداف سازمان :

انسان ذاتاً موجودى اجتماعى است و دوست دارد در جایگاهى قرار بگیرد که از نظر خود و دیگران مهم باشد. بنابراین افراد در زندگى کارى و اجتماعى خود در تلاش هستند براى کسب چنین جایگاهى وارد سازمانهایى شوند که در آنجا انسان بودن و صرف اندیشه و توان ارزش باشد و سازمان در قبال این کار از افراد حمایت کند. افرادى که وارد سازمان مى‏شوند یک سلسه خواسته‏ها و نیازهاى شخصى دارند که درصدد برآورده کردن آن در سازمان هستند. از طرف دیگر سازمان نیز داراى یک سرى اهداف، خواسته‏ها و نیازهاى خاص است که مى‏کوشد از طریق به کارگیرى کارکنان آنها را برآورده کند. بنابراین وظیفه مدیر مسئول این است که میان اهداف فردى کارکنان و اهداف سازمان تعادل مناسبى برقرار کند، به طورى که اهداف و خواسته‏هاى هر دو طرف برآورده شود.

نظریه انتظار در این زمینه بیان مى‏دارد که اگر اهداف سازمان با انتظارات کارمند منطبق باشد اثربخشى سازمان بالا خواهد رفت. از طرف دیگر هرقدر اهداف فرد با اهداف سازمان همسو باشد، کارکنان با میل و رغبت بیشترى فعالیت خواهند کرد و خلاقیت و توان خود را به نحو شایسته‏اى در سازمان به کار خواهند گرفت. بنابراین، در صورتى که کارمند درک کند که انتظارات وى با کارکردهاى سازمان فاصله زیادى دارد، تلاش مى‏کند تاحدامکان این فاصله‏ها کم شده و انتظارات و واقعیات به همدیگر نزدیک شوند. منطق حکم مى‏کند که سازمان در بدو ورود کارمند جدید به سازمان براى وى برنامه آشنایى شغلى مناسبى را برگزار کند و در یک زمان مناسب جایگاه سازمان، شغل و انتظارات سازمان از فرد را به طور کامل بیان کند. از طرف دیگر کارمند نیز باید خواسته‏ها و انتظارات خود را براى سازمان تبیین کند. در صورتى که هر دو طرف با خواسته‏هاى همدیگر آشنا شدند، مى‏توان انتظار داشت که تعارض میان آنها به میزان زیادى کاهش یابد. در غیراین صورت، نداشتن آگاهى کامل از نیازهاى همدیگر منجر به ایجاد تعارض مى‏شود که این تعارض عاملى مؤثر در ترک خدمت مجازى است.

قطع نظر از نظریه انتظار، براساس نظریه برابرى نیز، معمولاً شخص، داده‏ها و ستاده‏ها را با دیگران مقایسه و براساس قضاوت خود احساس برابرى یا نابرابرى مى‏کند. آنچه فرد در این راه در سازمان سرمایه گذارى مى‏کند عبارت است از: تحصیلات و تجربیات، زمان، موقعیت اجتماعى و سازمانى، میزان تلاش و آنچه فرد در این راه به دست مى‏آورد از قبیل دستمزد، مقام و مرتبه سازمانى، پاداش و ترفیع و سایر امکانات رفاهى .

فرد در مقایسه خود با دیگران مى‏کوشد به هر طریقى به برابرى‏ برسد. تلاش براى رسیدن به برابرى، وجود انگیزش کار است. قدرت این انگیزش رابطه مستقیم با شدت احساسى دارد که فرد در مقابل عدم تساوى دارد. براى رسیدن به برابرى، فرد اقدامات مختلفى انجام مى‏دهد و سعى مى‏کند نتایج یا داده‏ها را تغییر دهد. بر اساس این نظریه افراد خواستار برابرى هستند، حتى آنگاه که احساس نابرابرى مثبت مى‏کنند، مى‏کوشند تا به برابرى برسند. آنها که احساس نابرابرى منفى دارند، مثلاً در مقایسه با دیگران تصور مى‏کنند که بیشتر کار کرده‏اند، ولى دستمزد و مزایاى کمترى دریافت داشته‏اند، از طریق کاهش کیفیت تولید یا کم کارى تلاش مى‏کنند تا به برابرى مورد نظر برسند. در صورتى که تلاشهاى کارکنان براى دستیابى به برابرى نتیجه بخش نباشد، دست به اقدامات منفى مى‏زنند که هیچگاه به نفع سازمان نخواهد بود. نمونه این اقدامات منفى کم کارى، خرابکارى، کاهش تعهد سازمانى، ترک خدمت و مهمتر از همه اینها ترک خدمت مجازى است.

۲-تناسب شغل با شخصیت :

این موضوع؛ یعتى تطبیق شرایط لازم براى انجام یک کار و ویژگیهاى شخصیتى به تازگى مورد توجه زیادى قرار گرفته است. در نظریه معروف «جان هالند» در باره تناسب شغل با شخصیت     job fit theory - Personality این موضوع به بهترین نحو بیان شده است .

براساس نظریه مذکور، رغبت یا علاقه فرد متناسب با محیط کارش است. این محقق شش نوع شخصیت ارائه مى‏کند و معتقد است که رضایت شغلى و میل به ترک شغل به درجه‏اى بستگى دارد که فرد مى‏تواند به صورتى موفقیت‏آمیز شخصیت خود را با یک محیط شغلى وفق دهد. هریک از این شش نوع شخصیت مناسب محیط شغلى خاص خود است. نمونه هایى از شغلهاى مناسب این شش نوع شخصیت در زیر آمده است :

نظریه یادشده بیانگر این مطلب است که اگر شخصیت افراد و نوع شغل آنها با هم متناسب باشد، رضایت شغلى به بالاترین حد مى‏رسد و در نتیجه جابه جایى کارکنان و ترک خدمت و ترک خدمت مجازى آنها به پایین‏ترین میزان تنزل پیدا مى‏کند. باید باتوجه به نوع شخصیت فرد، کار مناسبى به او واگذار کرد. اگر فردى از لحاظ شخصیتى داراى مهارت فنى، بنیه قوى و رفتارى پرخاشگرانه باشد و در مشاغل کشاورزى و جنگلبانى گمارده شود، بسیار مناسب‏تر از این است که به پژوهشگرى بپردازد و اگر او را در مشاغلى که جنبه اجتماعى قوى دارد بگذارند، صورت نامناسبى پیدا خواهد کرد.

نکات اصلى الگوى مذکور عبارتند از :

۱- افراد از نظر شخصیتى تفاوتهاى ذاتى و واقعى دارند.

۲- مشاغل متفاوتند.

۳-  افرادى که در مشاغلى متناسب با شخصیتشان گمارده شوند، رضایت شغلى بیشترى پیدا خواهند کرد و احتمال کمترى دارد که به صورت اختیارى از کار خود استعفا دهند یا ترک خدمت مجازى کنند.

۳-ویژگیهاى مشاغل :

طراحى مناسب مشاغل یکى از اساسى‏ترین بحث‏هاى منابع انسانى است که بدون وجود آن سازمان به رغم به کارگیرى افراد بسیار توانمند نیز، راه به جایى نخواهد برد و کارکنان در گرداب نظام غلط طراحى مشاغل گرفتار خواهند شد. بنابراین «نحوه طراحى مشاغل» موضوعى است که سازمانها باید به آن توجه کافى داشته باشند. الگوى «هاکمن» در این زمینه مى‏تواند بسیار مؤثر واقع شود. این الگو، ویژگى‏هاى پنجگانه اصلى شغل، روابط متقابل آنها و تأثیر آنها بر بهره‏ورى، انگیزش و رضایت شغلى کارکنان را مشخص مى‏کند. براساس این الگو هر شغل مى‏تواند در قالب ابعاد پنجگانه اصلى شغل به شرح زیر توصیف شود:

الف ) تنوع مهارت: شغل شامل وظایف متنوعى بوده، به طورى که یک فرد مى‏تواند از مهارتها و تواناییهاى گوناگونى بهره گیرد.

ب) معنى‏دار بودن وظیفه: وظایف شغلى به نحوى تعیین شده‏اند که کار از ابتدا تا انتها براى شاغل مشخص بوده و فرد تصویر کاملى از وظایف شغلى خود داشته و خود بخش مهمى از کار تلقى مى‏شود.

ج) اهمیت وظایف: شغل داراى اهمیت و ارزش بوده و اثرات محسوسى بر زندگى یا کار افراد دیگر دارد.

د) استقلال و اختیار در کار: شاغل تاحدى در برنامه‏ریزى زمانى کار، در تعیین رویه‏هاى کارى از استقلال و آزادى عمل برخوردار است .

ه) بازخورد: شغل طورى طراحى شده که اطلاعات واضح و مستقیم در مورد اثربخشى نتایج و عملکرد کارى به شاغل مى‏دهد. شکل زیر این الگو را نشان مى‏دهد:

/ 10 نظر / 33 بازدید

خسته نباشید. از استثناهاي انگشت شمار كه بگذريم اكثريت پرسنل ايريسا پر انگيزه و با نشاط به كار خود مشغولند. شما هم نگران نباشيد.

مرتضي

دست شما درد نکند احمد آقا به موارد خیلی خوب و جالبی اشاره کرده ای و مقاله خیلی خوبی را انتخاب کرده ای که برای من خیلی تازگی داشت. مدتی پیش سر و صدائی به راه افتاد و همه بسیج شدند و ارزیابی عملکرد کارکنان انجام شد ولی ظاهرآ نتیجه ای اعلام نشد. از دست اندرکاران سؤال كنيد نتيجه چه شد؟

بله احمدآقا راست گفتی بعضیها حضور فیزیکی در شرکت دارند از صبح زود تا شب دیروقت ولی عملا هیچ کاری در رابطه با شغل خود انجام نمی دهند فقط به فکر کارهای شخصی و کارهای نامربوط هستند . در واقع بگم که اینگونه افراد هوله می روند . سازمان باید این افراد را شناسایی و فکری برای این افراد بکند .

اکبر

احمد آقا مقاله جالبی بود ،دست شما درد نکند امیدواریم واحد منابع انسانی نیز آن را مد نظر قرار دهد

احمد

دوستان خوبم سلام از امروز میتوانید آمار مراجعه به این وبلاگ را در پایین صفحه تماشاگر باشید. اما خدا وکیلی برایمان دست نگیرید که مراجعه کم است و یا زیاد. فقط یاری گرم باشید.[منتظر]

کاکا ممد

خوشبختانه هم مدیرعامل و هم ریس ها تو شرکت ایریسا یه جورایی منابع انسانی کار کردن و این نکاتی که گفتی همه رو بلدن فقط مشکل در اینه که چرا نمیخوان چششونو باز کنن و ببینن

ناظری از راه دور

دویدن سهم کسانی است که نمی رسند اما رسیدن حق کسانی است که نمی دوند!

پریناز

سلام من تازه دارم فارغ التحصیل میشم و هیچ تجربه ی کاری ندارم رشته ام نرم افزاره و عاشق رشته ام هستم ... خب راستش کار کردن توی ایریسا در حال حاضر یکی از آرزوهای بزرگمه شاید از نظر شما که اونجا مشغولید این آرزو کوچیک یا بی ارزش باشه ولی واسه من که اول راهم یه آرزوی بزرگه و مطمئنم که قابلیت پیشرفت توی اون محیط را دارم ولی خب نمی دونم باید از کجا شروع کرد و چطوری به اونجا وارد شد با وجود امتحان سخت استخدام ...[متفکر]

بی طرف

خیلی نگران و طالب استخدام در ایریسا نباشید زیرا در شرکتهای کوچک راه یادگیری باز و هموارتر است ایریسا به هیچ عنوان پارادایز و بهشت گم شده نیست فقط یک حقوق و بیمه سر وقت داره که بیش از نیمی از این کارمندان مجازی به همین دلیل ایریسا را دو دستی چسبیده اند البته از حق و انصاف هم نگذریم برای یک عده ای ایریسا دانشگاه است و البته در این موارد خاص باید با پارتی وارد ایریسا شوید نه امتحان و تجربه کاری

یک ایریسایی که حقش خورده شده

من با ین اقای بیطرف موافقم چون با پارتی بازی میشه به همه جا رسید مثل همین اقای طبقه سوم که اومده یه ساله شده مدیر و فردا هم میشه نجف ابادی . ای کاش مدیران بیشت چشششونو بیشتر باز کن