بازنشستگان ایریسا

عملآ در نیمه دوم سال 1373 تمام نیروهای بخش EDP مجتمع فولاد مبارکه به شرکت ایریسا انتقال داده شدند. و تا یکسال قبل از آن همه مآمور به شرکت ایریسا بودند. در نیمه دوم سال 73 باید کار یکسره می شد. در این هنگام تعداد زیادی از کارکنان کمتر از 15 سال سابقه کار داشتند و لذا مجبور بودند که یا در فولاد مبارکه بمانند و یا بازخرید نمایند. لذا با مبلغ اندکی حدوآ 200 تا 300 هزار تومان آنها را بازخرید کردند و همه آنها را به ایریسا شوهر دادند. به اینها ما میگوئیم بازخریدی ها یعنی کسانی که از فولاد مبارکه بازخرید شدند و به ایریسا پیوستند.

در همین سال شرکت ملی فولاد ایران بخشنامه ای صادر کرده بود که تمام کارکنانی که بیش از 15 سال سابقه کار دارند میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند. و البته به عنوان تشویق 5 سال هم سنوات به آنها میدادند و با 20 سال بازنشسته شان میکردند. آن تعداد از کارکنان بخش EDP که بیش از 15 سال سابقه داشتند ابتدا بازنشسته شدند و بعد به ایریسا آمدند. اینها را هم با مبالغی بین 600 تا 900 هزار تومان بستگی به سابقه کارشان از فولاد مبارکه بازنشسته کردند و به صیغه ایریسا در آوردند.

اگر ایریسا تشکیل نمی شد تعدادی از این بازنشستگان دلیلی برای بازنشستگی زودرس یا زود هنگام نداشتند. در همان فولاد میماندند و بعدها با مزایای بهتری بازنشسته میشدند. از این نمونه میتوان به افراد زیر اشاره کرد: آقایان

1.       سید محسن رسولی از بخش اتوماسیون

2.       جمال الدین فرزانه  از بخش MIS در حال حاضر مدیر امور اداری و توسعه منابع انسانی

3.       مجید یزدان پرست از امور مالی فولاد مبارکه و از آن زمان تا کنون مدیر امور مالی و اقتصادی ایریسا

4.       رضا خسروی از بخش MIS

5.       امیر حسین جبه داری از بخش MIS

6.       جعفر قلی رئیسی از بخش MIS که دیگر در ایریسا نیست و استاد دانشگاه های آزاد است

7.       اسفندیار مساح از بخش MIS که به دیار باقی شتافته است

و تعدادی از آقایان که در شرف بازنشستگی بودند و اگر ایریسا تشکیل نمی شد به هر حال باید فولاد مبارکه را ترک میکردند. به شرح ذیل:

1.       ابوالحسن بقائی از بخش EDP اولین مدیر عامل ایریسا که به خارج مهاجرت کرده است

2.       ابوالفضل بقائی از بخش MIS برادر دکتر بقائی  که او نیز به خارج مهاجرت کرده است

3.       غلامرضا داودزاده از بخش MIS

4.       مرتضی روناسی از بخش MIS که دیگر در ایریسا نیست و روزها در اصفهان راهپیمائی میکند

5.       غلامحسین مقصود یزدانی از امور مالی فولاد مبارکه که در تهران ساکن است و در ایریسا نیست

6.       اصغر روانبخش از امور نیروی انسانی فولاد مبارکه که دیگر در ایریسا نیست

علی الحساب 13 نفر از فولاد مبارکه بازنشسته شدند و به ایریسا آمدند و امید که کسی را از قلم نیانداخته باشم. و از این تعداد فقط 6 نفر باقیمانده اند که هنوز در ایریسا مشغول به خدمت اند.

از مزایای کار این بازنشستگان در ایریسا تا کنون این بوده است که شرکت ایریسا ماهیانه 23% حق بیمه برای آنان پرداخت نکرده است. و همچنین بابت آنان هزینه درمان و عملیات پزشکی نیز تا کنون پرداخت نکرده و برای همین هم هست که خیلی از سازمان های خصوصی از نیروهای بازنشسته استفاده میکنند تا هزینه های خود را پایین آورند. و از این مهمتر از تجربیات آنان هم استفاده کنند. رقم های ریالی را هم خودتان زحمت بکشید و  حساب کنید.

در سال 1373 بازخریدی هائی که در مرز کمتر از 15 سال سابقه کار بودند و نمیتوانستند از بخشنامه شرکت ملی فولاد استفاده کنند خیلی حسرت خوردند و ناراحت بودند. ولی آینده را کسی نمیداند . اوضاع بهتر شد. آن زمان اگر باز نشسته میشدند ماهیانه 40 هزار تومان مستمری بازنشستگی میگرفتند و 600 هزارتومان سنوات پایان کار. ولی حالا اگر بازنشسته شوند تقریبآ یکمیلیون تومان مستمری میگیرند و حدودآ سی میلیون تومان سنوات پایان کار. نوش جانشان باد.

البته باز نشسته های قدیمی آن زمان هم تا کنون هم حقوق ایریسا را گرفته اند و هم مستمری بازنشستگی را. اینها هم نوش جانشان باد.

از بازخریدی ها هم تعدادی پس از سالیانی کار در ایریسا، سی سال سنواتشان به پایان رسید و بازنشسته شدند که آنها را نیز نام میبرم:

1.       آقای جعفر احمدی که متولد 1334 است و ظاهرآ از مردمان خوش مرام کرمانشاه است و کرد زبان. او در سال 1362 به استخدام فولاد مبارکه در آمد و در سال 73 به ایریسا پیوست. چند سال قبل از ایریسا بازنشسته شد و میتوان او را اولین بازنشسته بازخریدی دانست. پس از بازنشستگی مدتی را به عنوان مشاور برنامه ریزی و تولید در فولاد مبارکه مشغول بود. او طراح و هماهنگ کننده تیم طراحی سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه بود. از کسانی بود که به جنوا در ایتالیا اعزام شده بود و تا هنگام بازنشستگی هم مسئول سیستم نورد سرد بود.

2.       آقای محمد طاهری که 2 سال قبل بازنشسته شد و قبلا معاونت اتوماسیون صنعتی ایریسا را بر عهده داشت. و مردی خوش خنده و خوش قلب است و هم اکنون مدیر عامل شرکت شاخص کنترل است.

3.       آقای حیدر اصلانی که از ایریتک به ایریسا آمد. مدت زمانی کوتاه مسئول امور اداری ایریسا بود. و بعدها مدیر آموزش ایریسا شد و نماینده مدیر عامل در سیستم های تضمین کیفیت (ISO) بود و براستی کار خود را خوب انجام میداد. خوش خط بود و زبان انگلیس را خوب میدانست زیرا مدتی در آمریکا زندگی کرده بود. نامه های انگلیسی را مینوشت و یا مطالب را به انگلیسی ترجمه میکرد و خدمات فراوان به ایریسا نمود. او را میتوان اولین بازنشسته ایریسا دانست و هم اکنون مدیر و صاحب داروخانه دی در خیابان توحید اصفهان است.

4.       آقای اصغر طاهری که بعد از تشکیل شرکت ایریسا به استخدام ایریسا در آمد. در ابتدا از طرف یک شرکت حسابرس شرکت ایریسا بود. بسیار پرکار و باسواد است. در طراحی تعداد زیادی از سیستمهای مالی که ایریسا تهیه کرده است صاحب نظر و تکنولوگ بوده است. همه او را قبول دارند اعم از کارشناسان داخلی و حتی کارشناسان کارفرما. مدتی در بخش امور مالی ایریسا کار میکرد. هر وقت او را ببینید در حال کار است و مباحثه امور مالی. تقریبا یکسالی است که از ایریسا بازنشسته شده و حالا هم بطور ساعتی با ایریسا بطور پراکنده همکاری دارد.

دو نفر بازنشسته هم بعد ها به ایریسا پیوستند و هنوز هم در ایریسا هستند که آنها را هم نام میبرم:

1.       آقای کمال شریف زاده که بازنشسته بانک کشاورزی است و از سال 73 تا کنون در امور مالی ایریسا است. مردی شریف و پر کار است و در پست های قبلی پیرامون او نوشته ام.

2.       آقای اکبر پنجه فولادگران معروف به فولادی که در سال 1381 یا 82 از فولاد مبارکه باز نشسته شد. او از مدیران نیروی انسانی فولاد مبارکه بود و پس از بازنشستگی به ایریسا آمد و پس از مدتی مشاوره، مدیر امور اداری و منابع انسانی ایریسا شد تقریبا به مدت 5 سال. خدمات فراوان کرد و هنوز هم مشغول خدمت است.

البته کارکنان فعلی ایریسا دل خوش دارند و آنان را مژده باد که امور اداری به فکر افتاده است و دست به اقدامی زده که تغییری در ساختار حقوق و دستمزد پدید آورد که مشمول بیمه کارکنان افزایش یابد تا چند سال دیگر که خیلی ها بازنشسته میشوند از مستمری بازنشستگی بالائی برخوردار شوند. و این از مزایای کار در ایریسا است و دیگران هم که از ایریسا رفته اند میتوانند سالهای پایانی کار را به ایریسا بیایند و از این مزیت استفاده کنند.

این بود تمام اطلاعات من از انواع بازنشستگان و سابقه آن در ایریسا و همه را نام بردم. امید که کسی را فراموش نکرده باشم و جای سؤالی هم باقی نمانده باشد. و هنوز از جامعه زنان کسی از ایریسا بازنشسته نشده است.

برای همه بازنشستگان آرزوی بهروزی و سلامتی دارم. و بازنشستگی شتری است که دم درب منزل همه ما خوابیده است و به امید روزی که همه بازنشسته شویم و زنبیل به دست در خدمت خانم خانه. بقیه عمر را در شادمانی و فراغت با خاطرات خوش دوران کاری به سر بریم و با جیب پر پول که شاعر گوید: "مصیبت بود پیری و نیستی". و آنگونه عمل کرده باشیم که پیش خلق و خالق رو سفید باشیم. و ای کاش تا هنگام بازنشستگی ما، آنقدر نعمت فراوان باشد که مجبور نباشیم همچون بازنشستگان فعلی صبح زود در سرمای زمستان 2 ساعت در صف شیر پاکتی یارانه ای در دو صف جداگانه زنانه و مردانه روی پای خود بایستیم یا روی یک صندلی مسافرتی تاشو بنشینیم تا یک پاکت شیر را با خفت درون زنبیلمان بیاندازند. البته از برکت همین صف های تفکیک جنسیتی است که وزیر علوم به فکر می افتد که حتی در دانشگاه ها هم تفکیک جنسیتی راه بیاندازد.

/ 14 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پیمان

سلام به همه ایریسایی های عزیز ویندوز 1.01 متولد سال 1983 : ابتدا اینها رو دانلود کنید: ---------------------------------- 1- ویندوز 1.01 از http://www.4shared.com/file/166645661/57f6d6a3/Windows_101.html ---------------------------------- 2- virtual pc 2007 از http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=04D26402-3199-48A3-AFA2-2DC0B40A73B6&displaylang=en من 64 دانلود کردم --------------------------------------------------------------- virtual pc 2007 رو نصب کنید همه تنظیمات پیش فرض باشه پارتیشن بندی هم بکنیدفرمت فت باشه بعد از منوی floppy گزینه capture....... را انتخاب کنید و این فایل رو اضافه کنید حالا virtual pc 2007 رو ریست کنید و از این ویندوز استفاده کنید اگر خوشتون اومد بگید تا بقیه ویندوز قدیمی ها رو هم بذارم

احمد آقا باسلام چه خوب و بجا که از آقای مهندس روناسی مرد بزرگ ایریسا یاد کردید. ایشان از بزرگ مردان و وفاداران به ایریسا و دوستان خود هستند . امیدوارم که هرکجاکه باشند موفق و سلامت باشند. یکی از خصلت های خوب ایشان این بود که خیلی رک و بی پرده صحبت میکردند و با کسی رودربایستی نداشتند . البته ایشان هزاران صفت خوب دیگر دارند و بنده به ایشان بسیار ارادت دارم . انشااله هرجا که هستند در کنارخانواده خوبشان موفق و موید باشند. البته ایریسا در حق ایشان خوبی نکردولی ایشان همیشه از ایریسا به خوبی یاد می کنند و با وفا هستند.

پیمان

اگر دوست دارید ادامه بدیم

2801

میشه یه شماره را هم اختصاص بدید به 2801 و از خاطرات 2801 بنویسید.

الف ب

2801 شماره تلفن یکی از قسمتهای مجتمع هست به گمانم

پیمان

سلام کاشکی میشد یه فروم ددرست می کردیم که تاپیک ایجاد می کردیم که مثل الان تو نظرات بحث نکنیم یا حتی تو فیس بوک کار می کردیم

پیمان

سلام آقا احمد فروم یه چیزی مثل https://www.mypersianforum.com/ که می تونیم توش تبادل نظر کنیم و بخشهای مختلفی می تونیم توش درست کنیم وبلاگ انگشت کوچیک فروم هم نمیشه اگر می خواهید شروع کنیم باید یه جایی هم گیر بیاریم که دامنه رایگان بده

سلام احمد اقا اخيرا اكثر همكاران قديمي در ايريسا شروع به جمع آوري سوابق خود براي دريافت عنوان بازنشستگي مي باشند اما نه بدين جهت كه به فكر صف شير و اين حرفها باشند ، اونها فقط به دنبال دريافت حقوق بازنشستگي و در كنار ان تنظيم قرار داد جديد با ايريسا با پزيشن جديد و دريافت حقوق و مزاياي انچناني مي باشند و تا چند سال اخير ايريسا تبديل به كانون بازنشستگان مي شود البته نه براي همه ....

احمد اقا سعي كنيد پيام ها را ارسال نمائيد چون اينها فقط به واقعيت نزديك هستند، اگر نفرستيد پس چگونه پيام خود را بدهيم ، البته شايد هم ديگر به فكر نظر دادن نيفتيم