وبلاگ راه ایریسا 5 ساله شد.

 

5 سال تمام می گذرد و 15 روز هم از سال ششم را پشت سر میگذارد. تا کنون بیش از 220 پست را راهی دنیای مجازی کرده است. و بیش از 3500 نظر از خوانندگانش را بر روی پست های خود جمع آوری کرده است.

عناوین پست ها که تا پایان سال 1392  منتشر شده اند به قرار زیر است:

» اخلاق را و عدالت را :: پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳٩٢
» یاد داشتی از یک دوست :: شنبه ۵ بهمن ۱۳٩٢
» کارکنان ایریسا :: پنجشنبه ۵ دی ۱۳٩٢
» ساختمان جدید ایریسا و غفلت ما :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» گز بهتر است یا شکلات؟ :: یکشنبه ۵ آبان ۱۳٩٢
» همدیگر را درک کنیم. :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢
» افزایش سرمایه سهامداران ایریسا و چند مسئله دیگر :: سه‌شنبه ۵ شهریور ۱۳٩٢
» نامه دوم آقای آزرمگین :: شنبه ۵ امرداد ۱۳٩٢
» نامه ای از آقای آزرمگین :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» چه باید کرد؟ :: سه‌شنبه ٢۵ تیر ۱۳٩٢
» مجلس تودیع و معارفه برای مدیران عامل ایریسا :: شنبه ۱۵ تیر ۱۳٩٢
» مدیر عاملی دیگر برای ایریسا :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
» مجمع عمومی ایریسا تشکیل شد :: چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳٩٢
» خواسته های سهامداران از مجمع عمومی ایریسا :: یکشنبه ۵ خرداد ۱۳٩٢
» تشویق وظیفه ماست :: چهارشنبه ٢۵ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مجمع عمومی شرکت ایریسا 26 اردیبهشت :: یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سیزده بدر 1392 :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» هر روزتان نوروز :: دوشنبه ۵ فروردین ۱۳٩٢
» سلامت اساس سعادت :: جمعه ٢۵ اسفند ۱۳٩۱
» خوشی ها و مصایب کار :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» دوستی را نگهبان باشیم :: چهارشنبه ٢۵ بهمن ۱۳٩۱
» ایریسا و فولاد مبارکه :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱
» تأملاتی بر داستان تلخ و شیرین لول :: دوشنبه ٢۵ دی ۱۳٩۱
» باز هم داستان تلخ و شیرین لول :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» تالار گفتگو :: سه‌شنبه ۵ دی ۱۳٩۱
» چرا فرهنگ یک شرکت مهم‌تر از استراتژی آن است؟ :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» پیشنهاد همکاری برای محرمانه کردن وبلاگ راه ایریسا :: شنبه ٢۵ آذر ۱۳٩۱
» صندوق وام - خانه سازمانی :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» توضیحات و جوابیه آقای مهندس یداله پور در رابطه با IPSO :: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳٩۱
» فولاد مبارکه – ایریسا – تاک بن و IPSO :: یکشنبه ۵ آذر ۱۳٩۱
» نامه ای از همکار همکار :: پنجشنبه ٢۵ آبان ۱۳٩۱
» پول زیر پای فیل است. :: دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳٩۱
» با هم حرف بزنیم. :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» دو حکایت آموزنده از گلستان سعدی :: سه‌شنبه ٢۵ مهر ۱۳٩۱
» نظر دهی دیر هنگام :: شنبه ٢۵ شهریور ۱۳٩۱
» بی تفاوتی سازمانی :: چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳٩۱
» از سهام ایریسا چه خبر؟ :: یکشنبه ۵ شهریور ۱۳٩۱
» در آرزوی گوگولی شدن :: چهارشنبه ٢۵ امرداد ۱۳٩۱
» زمین و رمضان :: یکشنبه ۱۵ امرداد ۱۳٩۱
» سفر به آینده :: پنجشنبه ۵ امرداد ۱۳٩۱
» یادداشت آقای دکتر بقائی در رثای مرحوم یزدانی :: یکشنبه ٢۵ تیر ۱۳٩۱
» توضیح آقای مهندس نجف آبادی در رابطه با تاک بن و IPSO :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» پاک بن :: پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۳٩۱
» خیلی کمه فاصله موندن و رفتن :: دوشنبه ۵ تیر ۱۳٩۱
» تمهید در قرارداد :: پنجشنبه ٢۵ خرداد ۱۳٩۱
» اعتماد کارفرمایان بالاترین سرمایه :: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳٩۱
» روز زن :: جمعه ۵ خرداد ۱۳٩۱
» ایریسا در سالی که گذشت – قسمت سوم :: دوشنبه ٢۵ اردیبهشت ۱۳٩۱
» عبور از 33 پل :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مجمع عمومی سال مالی 90 برگزار شده در اردیبهشت 91 :: جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ایریسا در سالی که گذشت – قسمت دوم :: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ایریسا در سالی که گذشت – قسمت اول :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» صد سال به سال های خوب :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» دوست داشتم که :: جمعه ۵ اسفند ۱۳٩٠
» ارتقاء شغلی :: سه‌شنبه ٢۵ بهمن ۱۳٩٠
» قصه ای از دوران کودکی :: شنبه ۱۵ بهمن ۱۳٩٠
» تولستوی :: چهارشنبه ۵ بهمن ۱۳٩٠
» آیتم شماره 57 در پرفراژ حقوق :: یکشنبه ٢۵ دی ۱۳٩٠
» نظرات پیرامون برگشت به اصفهان :: پنجشنبه ۱۵ دی ۱۳٩٠
» سهم من افسوس :: دوشنبه ۵ دی ۱۳٩٠
» Fatal Error Occurred :: جمعه ٢۵ آذر ۱۳٩٠
» روحت شاد آقا رضا :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» شکر نعمت :: سه‌شنبه ۱۵ آذر ۱۳٩٠
» ایریسا کل تفکیک ناپذیر :: شنبه ۵ آذر ۱۳٩٠
» سود واقعی در چیست؟ :: چهارشنبه ٢۵ آبان ۱۳٩٠
» نامه ای فوق العاده :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» فولاد خوزستان کارفرمائی با نمره بیست :: پنجشنبه ۵ آبان ۱۳٩٠
» خداحافظی هم برای خودش رسمی است. :: دوشنبه ٢۵ مهر ۱۳٩٠
» بازگشت به اصفهان. آری یا خیر ؟ چرا؟ :: جمعه ۱۵ مهر ۱۳٩٠
» سه حکایت :: سه‌شنبه ۵ مهر ۱۳٩٠
» پاسخی برای آقای غضنفر :: جمعه ٢۵ شهریور ۱۳٩٠
» شرحی بر 4 کامنت شما :: سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۳٩٠
» حرف های قدیم خود را تکرار میکنم :: شنبه ۵ شهریور ۱۳٩٠
» دست خدا با جماعت است. :: سه‌شنبه ٢۵ امرداد ۱۳٩٠
» دوستانی که در مجمع صحبت کردند :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» خشکسالی و آبسالی :: شنبه ۱۵ امرداد ۱۳٩٠
» بعد از مجمع عمومی شرکت ایریسا در سال 90 :: چهارشنبه ۵ امرداد ۱۳٩٠
» قبل از مجمع عمومی شرکت ایریسا در سال 90 :: شنبه ٢۵ تیر ۱۳٩٠
» قبل از مجمع عمومی شرکت ایریسا در سال 90 :: شنبه ٢۵ تیر ۱۳٩٠
» افزایش حقوق آری یا خیر؟ :: چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۳٩٠
» رستوران مبتکر :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» شما نجار زندگی خود هستید! :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠
» اضافه کاری به چه قیمت؟ :: یکشنبه ۵ تیر ۱۳٩٠
» نیم نگاهی به رقبا داشته باشیم :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
» در حد یک مشتری :: چهارشنبه ٢۵ خرداد ۱۳٩٠
» کتاب , خوب جاودانه :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
» انسان جام لطیف :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» درسی برای شرکت های خصوصی :: یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۳٩٠
» وفاداری . فداکاری . :: پنجشنبه ۵ خرداد ۱۳٩٠
» در راه ناکجا آباد :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» به پاس احترام همه آنان که ایریسا را دوست دارند :: یکشنبه ٢۵ اردیبهشت ۱۳٩٠
» نامه ای از دکتر ابوالحسن بقائی :: پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» افرادی که کمتر دیده میشوند :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» مستقیم!! :: پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳٩٠
» افرادی که کمتر دیده میشوند :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بیا تا قدر یکدیگر بدانیم. :: دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳٩٠
» نفرات برگزیده :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» اعلام نتایج :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
» دلم میخواهد که... :: پنجشنبه ٢۵ فروردین ۱۳٩٠
» روز موعود :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
» اندر مزایای این وبلاگ و چند مورد دیگر :: دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۳٩٠
» رای گیری :: یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۳٩٠
» باز هم بهتر :: جمعه ۵ فروردین ۱۳٩٠
» عیدانه :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» راه یا پیام :: چهارشنبه ٢۵ اسفند ۱۳۸٩
» رزومه ها :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
» دیگه نبود؟ :: چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
» به بهانه پست " آدمی" :: یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸٩
» موضوع پست بعدی :: شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸٩
» آدمی :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» قضاوت در باره شرکت و بخش های آن :: پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۸٩
» بوی عید :: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩
» به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد :: دوشنبه ٢۵ بهمن ۱۳۸٩
» رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود :: دوشنبه ٢۵ بهمن ۱۳۸٩
» نویسنده ای جدید برای وبلاگ :: جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۸٩
» یک گلایه ، یک نامه :: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۸٩
» نگاهی بر یک نظر همراه یک پیشنهاد :: شنبه ٢۵ دی ۱۳۸٩
» اسباب مسافرت :: چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۸٩
» آیا آفتی هست؟ :: یکشنبه ۵ دی ۱۳۸٩
» راه حسین(ع) :: پنجشنبه ٢۵ آذر ۱۳۸٩
» صندوق پیشنهادهای مدرن :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
» با نظریات چه باید کرد؟ :: دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۸٩
» این قافله عمر :: جمعه ۵ آذر ۱۳۸٩
» هدف از تشکیل ایریسا :: سه‌شنبه ٢۵ آبان ۱۳۸٩
» مدیر عاملی دیگر :: شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸٩
» چه کسی کوتاهی می کند؟ :: چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۸٩
» اثاث کشی به خانه نو :: یکشنبه ٢۵ مهر ۱۳۸٩
» مآموریت با هواپیما :: پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸٩
» پس انداز و سنوات :: دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸٩
» نگاهی نزدیک‌تر به مدیریت منابع انسانی در کمپانی اوراکل :: پنجشنبه ٢۵ شهریور ۱۳۸٩
» آخرین قیمت هر سهم ایریسا :: شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩
» خیلی وقت است که ارتقاء نگرفته ام. :: دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸٩
» پیشنهاد یک کسب و کار جدید :: جمعه ۵ شهریور ۱۳۸٩
» صندوق خیریه 1075 شرکت ایریسا :: دوشنبه ٢۵ امرداد ۱۳۸٩
» گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار :: جمعه ۱۵ امرداد ۱۳۸٩
» نامه ماندگار و تاریخی و فراموش شده از دکتر ابوالحسن بقائی :: سه‌شنبه ۵ امرداد ۱۳۸٩
» گزارشی از مجمع عمومی شرکت ایریسا تیر 89-قسمت چهارم و پایانی :: جمعه ٢۵ تیر ۱۳۸٩
» گزارشی ناقص از مجمع عمومی شرکت ایریسا تیر 89-قسمت سوم :: شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩
» گزارشی ناقص از مجمع عمومی شرکت ایریسا تیر 89-قسمت دوم :: سه‌شنبه ۱۵ تیر ۱۳۸٩
» گزارشی ناقص از مجمع عمومی شرکت ایریسا تیر 89-قسمت اول :: جمعه ۱۱ تیر ۱۳۸٩
» 20 سهم از سهام امانی :: شنبه ۵ تیر ۱۳۸٩
» مالیات حقوق :: سه‌شنبه ٢۵ خرداد ۱۳۸٩
» یک نامه به زبان انگلیسی :: شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۸٩
» دسا و پریسا :: چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۸٩
» یک نامه ، یک نکوداشت و یک خبر ناگوار :: شنبه ٢۵ اردیبهشت ۱۳۸٩
» آیا پرداخت حقوق دیر میشود؟!! :: چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸٩
» آگهی استخدام یا دعوت به همکاری در شرکت ایریسا :: دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نیم جوابی بر نامه یک دوست :: یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۸٩
» سنگآب من :: چهارشنبه ٢۵ فروردین ۱۳۸٩
» درد سرهای من :: یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۸٩
» گزارش سالیانه :: پنجشنبه ۵ فروردین ۱۳۸٩
» نوروز خجسته باد :: سه‌شنبه ٢۵ اسفند ۱۳۸۸
» درد دلهای یک مدیر در خیال :: شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
» یک دفترچه یادداشت :: چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۸
» این چند زن فداکار :: یکشنبه ٢۵ بهمن ۱۳۸۸
» یادی از چند دوست و همکار :: پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
» پیمانکار مداری :: دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۸۸
» پنج مورد قابل توجه :: جمعه ٢۵ دی ۱۳۸۸
» ترک عادت :: جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸
» ترک خدمت مجازی :: جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸
» حسین مظهر آزادگی :: جمعه ۴ دی ۱۳۸۸
» هیئت مدیره دلخواه ما :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۸
» به دنبال هک کردن راه ایریسا :: جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۸
» بازنشستگان ایریسا :: جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸
» چند نکته و یک نامه :: شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸
» اراده ستودنی :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸
» پیاده روی در هوای آزاد :: جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸
» پروژه فولاد خوزستان :: جمعه ۱۵ آبان ۱۳۸۸
» تفاوت ها را بپذیریم. :: جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸
» نامه یک ترک خدمتی :: جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸
» نامه ای از دکتر بقائی اولین مدیر عامل شرکت ایریسا :: جمعه ٢۴ مهر ۱۳۸۸
» وبلاگ راه ایریسا 6 ماهه شد. :: جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۸
» نام و نشان ایریسا :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸
» جشن روز دانش آموز :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۸
» آرم و نام ایریسا :: جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
» این ویروس لعنتی :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸
» پاداش شش ماهه :: جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸
» برخی زنان برجسته ایریسا :: جمعه ۶ شهریور ۱۳۸۸
» دو قلوی به هم چسبیده :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸
» بن ماه رمضان :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸
» تاریخ نه مذکر :: جمعه ۱۶ امرداد ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا –(سلیمی و سلیمی) - قسمت یازدهم :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸
» چرا بنویسم؟ :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸
» گزارش مجمع عمومی تیر 88 :: جمعه ٢۶ تیر ۱۳۸۸
» سهامداران ایریسا :: دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا- (هیئت مدیره )- قسمت دهم :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا- (هیئت مدیره )- قسمت نهم :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا- (هیئت مدیره )- قسمت هشتم :: جمعه ۵ تیر ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا-قسمت هفتم :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا - قسمت ششم :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا - قسمت ششم :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
» انتخاب دهم :: یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا-قسمت پنجم :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
» نگهداشت نیرو :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا-قسمت چهارم :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا – قسمت سوم :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» کمیته انضباطی :: جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا – قسمت دوم :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سرگذشت تشکیل شرکت ایریسا - قسمت اول :: یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دعوت به همکاری :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پیکی از راه میرسد :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸
» پیرامون اصول و خط مشی ما :: جمعه ٢۱ فروردین ۱۳۸۸
» بعد از سیزده بدر :: جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۸۸
» هفت روز پس از تولد: :: جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۸
» سال نو مبارک :: شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۸

 

برای نگهداری این وبلاگ, احمد بسیار زحمت کشیده است. روز و شب را از هم باز نشناخته است. نیمه های شب نیز به  وبلاگش سر زده و آن را نگهداری کرده است. در مآموریت هایش و در تعطیلات و مرخصی هایش با زحمت به اینترنت دسترسی پیدا کرده تا نظرات دریافتی را پاسخگو باشد وهزینه های ریالی زیادی برای اینترنت پرداخت کرده است.

درشتی های زیادی را شنیده است و همه را بر دل خود بار کرده است. با همه زحمات و مرارت ها و تلخی ها هیچ توقع نابجائی از کسی نداشته و ندارد. تنها یک انتظار دارد و آن هم مشارکت کارکنان و مدیریت ایریسا در زنده نگهداشتن راه ایریساست. راه ایریسا با کار و تلاش و خدمات منحصر به فرد در سطح کشور زنده خواهد ماند. و اینها همه انگیزه می خواهد و احمد بزرگترین آرزویش در سال 1393 برای کارکنان ایریسا داشتن انگیزه کار و رشد و پیشرفت است. اگر انگیزه و عشق و علاقه باشد بقیه مشکلات به راحتی حل شدنی است.

از خصوصیات احمد در برپائی این وبلاگ عشق به کار , مداومت , تلاش , پشت کار , خسته نشدن و نظم در انتشار پست هاست. که تا کنون حوادث و فراز و نشیب های دوران 4 مدیر عامل را ثبت و به تاریخ سپرده است. البته اندکی از تاریخچه و خاطرات ایریسا از ابتدای تأسیس را نیز نگاشته است.

خصوصاً فراز و نشیب های اواخر دوران مدیریت آقای مهندس ارباب شیرانی, دوران مدیریت مهندس شهریاری و دوران مدیریت مهندس آقاجوهری را به خوبی ثبت و به تاریخ مکتوب سپرده است. و می رود که دوران مدیریت آقای مهندس طاهری را که با امید آغاز شده است نیز بر صفحه تاریخ بنگارد.

هرچند بعض اوقات احمد دلگیر و دلسرد و مأیوس میشود اما به کار وبلاگ نویسی اش ادامه می دهد. انشاالله...

دلسردی و یأس از عدم همکاری کارکنان است که امید می رود در سال 1393 تحولی ایجاد شود و همه این وبلاگ را از خود بدانند و دست خود را به سوی دست احمد دراز کنند.

لازم است از همه عزیزانی که مدد کار بوده اند و برایم مقاله نوشته اند و یا نظری بر روی پست ها نوشته اند و دوستانی که علاقمند بوده و مطالب وبلاگ را پیگیری می کنند تشکر و قدردانی کنم و از محضر آنان بخواهم که اشتباهات مرا هم عفو کنند.

/ 1 نظر / 30 بازدید
آزرمگین

با سلام به شما تبریک می گویم. امیدوارم سلامت و شاد باشید. خصوصیات خوبی دارید. امیدوارم ما هم در کار خود خصوصیات شما را به کار بگیریم.