هیأت مدیره جدید ایریسا چه کسانی خواهند بود؟

عصر 23 اردیبهشت مجمع سالیانه سهامداران ایریسا است. یکی از موارد, انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره است. در حال حاضر آقای محمد طاهری مدیر عامل و یکی از اعضاست که بازنشسته ایریسا است. آقای فرزاد ارزانی رئیس هیأت مدیره و از معاونین ارشد فولاد مبارکه است. آقای محمدرضا آقاجوهری از فولاد مبارکه عضوی دیگر است که زمانی مدیر عامل ایریسا بوده. آقای محمدعلی شهریاری که از بازنشستگان فولاد و  او نیز مدیر عامل اسبق ایریسا بوده و نفر پنجم آقای منصور نصوحی که بازنشسته فولاد و عضو فعلی است. 1- سهامدران به مجمع بیایند. 2- بهتر است اعضای جدیدی انتخاب شوند که بتوانند وقت کافی در اختیار ایریسا قرار دهتد و اهل فکر باشند و بتوانند طرحی نو در اندازند. 3- هفت خط دوم تمام شد. اما احتمالاً نظر شما برای سهامدار عمده یعنی فولاد مبارکه راهگشاست.

/ 1 نظر / 74 بازدید
علی آقا

ان شالله که نتیجه اش سربلندی ایریسا و موفقیت بیشتر شرکت باشه.