رستوران مبتکر

یک روز تا 15 تیر وقت داریم تا من مطلب اصلی ام را بنویسم ولی برای شاد بودن شما لطیفه زیر را درج کردم.  یکی از غذاخوری‌های بین‌ راه بر سر در ورودی با خط درشت نوشته بود:

 فرشتهشما در این مکان غذا میل بفرمایید، ما پول آن را از نوه شما دریافت خواهیم کرد.

راننده‌ای با خواندن این تابلو اتومبیلش را فوراً پارک کرد و وارد شد و ناهار مفصلی سفارش داد و نوش‌جان کرد.

بعد از خوردن غذا سرش را پایین انداخت که بیرون برود، ولی دید که خدمتگزار با صورتحسابی بلند بالا جلویش سبز شده است.
راننده با تعجب گفت:
 مگر شما ننوشته‌اید که پول غذا را از نوه من خواهید گرفت؟!

خدمتگزار با لبخند جواب داد: چرا قربان، ما پول غذای شما را از نوه‌تان خواهیم گرفت، ولی این صورتحساب مال مرحوم پدربزرگ شماست.
/ 4 نظر / 19 بازدید
جکستان

چون چند ماه دیگه انتخاباته تلویزیون شروع کرده به نمایش سریال های طنز تا مردم با نشاط و مشعوف شوند و تو انتخابات شرکت کنند تا نامزدهای تعیین شده رای هم داشته باشند آیا تو ایریسا هم قراره انتخاباتی چیزی برگزار بشه که چند وقتیه شعر و جک و ... مینویسی ؟ یعنی همه جا آرومه تو چقدر خوشبختی و الخ

من

دوستمون شوخی کرد احمد آقا در ضمن سریال های تنز شون بخوره توی سرشون بی مزه ها

همکار

مطلب جالبی بود. بسی خندیدیم.

راوی

مربوط به این پست نیست ولی می نویسم . اتاق (ح )‌که هر سه نفر فقط به فکر پول اضافه کار هستند که آخر ماه تو حقوقهاشون میگیرند .نه به فکر کار ایریسا و وضع پرسنل . اضافه هر سه نفرشون را چک کنید تا متوجه شوید.